Poortwachtergarantie

U kunt er als werkgever op rekenen dat Sazas, bij ziekte van uw medewerker, voor u klaarstaat. Om u te helpen, maar ook bij het volgen van de regels die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Dit is belangrijk, want als ziekte langdurige arbeidsongeschiktheid wordt, krijgt u na twee jaar te maken krijgt met UWV.

Sazas ondersteunt u hierbij, natuurlijk altijd in samenwerking met u. Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom geven wij, bij de combinatie van onze verzuimverzekering met arbodienstverlening Compleet gratis de Poortwachtergarantie af. Dit omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze aanpak. Een aanpak waarin wordt samengewerkt op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, verzekeren en verzuimoplossingen. De Poortwachtergarantie geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2017.


Wat is de Poortwachtergarantie?

Is uw zieke medewerker na twee jaar ziekte nog niet, of niet volledig aan het werk? Dan beoordeelt UWV of u én uw medewerker voldoende hebben gedaan om uw medewerker te re-integreren. Dat kan binnen uw eigen organisatie zijn of bij een andere werkgever. Dit wordt de Poortwachtertoets genoemd. De uitslag van deze toets geeft aan of er wel of niet voldoende activiteiten zijn uitgevoerd om de medewerker weer aan het werk te krijgen.

Als UWV oordeelt dat er voldoende re-integratieactiviteiten zijn verricht, dan zal UWV verder gaan met de WIA-beoordeling. Helaas gebeurt het steeds vaker dat UWV oordeelt dat een werkgever niet voldoende heeft gedaan om een uitgevallen medewerker weer aan het werk te krijgen. Het gevolg is dat een werkgever in dat geval verplicht wordt het loon van de medewerker maximaal één jaar door te betalen. En let op: uw verzuimverzekering geeft geen vergoeding voor de loonmaatregel van dit derde jaar loondoorbetaling, waardoor deze kosten volledig voor uw rekening komen!

Als u Sazas inschakelt om u te begeleiden bij uw re-integratietaken wordt dit een zorg minder. Sazas is namelijk dé verzuimspecialist. Omdat wij overtuigd zijn van onze kwaliteiten op dat vlak, bieden wij bij de combinatie van onze verzuimverzekering met het pakket Verzuimmanagement Compleet onze unieke Poortwachtergarantie. Dit betekent dat als u een loonsmaatregel opgelegd krijgt, wij deze betalen.

Om voor de Poortwachtergarantie in aanmerking te komen gelden wel enkele voorwaarden. Er wordt gekeken of u zich houdt aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgt. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we voorkomen dat uw medewerkers uitvallen. Daarom hebben we ook de voorwaarde gesteld dat u als werkgever een actuele RI&E moet hebben. Hét instrument om risico’s in kaart te brengen, verbeteringen door te voeren en daarmee ook onnodig verzuim te voorkomen. Als u de zaken dus netjes op orde heeft en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen rondom arbo en verzuim, wordt u met de Poortwachtergarantie beloond.

De voordelen voor u:

  • Dit geeft u zekerheid.
  • U loopt geen financieel risico als u samen met ons de stappen doorloopt die nodig zijn.
  • U ondersteunt actief de re-integratie van uw zieke medewerkers en houdt zo uw verzuimkosten laag.
  • U laat binnen uw bedrijf zien dat u serieus omgaat met de aanpak van verzuim.

Hier leest u alle voorwaarden. Daar staat ook wat Sazas vergoedt.

Meer informatie

Meer weten over onze Poortwachtergarantie? Neem dan contact op met onze klantenservice.

◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: