De financiële risico’s van langdurig verzuim

Langdurig ziekteverzuim kost geld. Zoveel is duidelijk. Alleen al vanwege de kosten is verzuim een belangrijk gespreksonderwerp tussen u en uw klant. Want heeft uw klant wel goed inzicht in de kosten van een langdurig zieke medewerker? Grote kans van niet, want veel werkgevers onderschatten de kosten van verzuim. Om uw klant een indicatie te geven, hebben we de financiële risico’s van langdurig ziekteverzuim voor u op een rijtje gezet.

 

Wanneer spreken we van langdurig verzuim?

Over het algemeen wordt verzuim ingedeeld in drie categorieën. We spreken van kort verzuim als een medewerker minder dan een week ziek is. Een verkoudheid of hoofdpijn; het overkomt iedereen wel eens. Dit is de meest voorkomende vorm van verzuim (zo’n zeventig procent). Duurt het verzuim langer dan een week, dan is er sprake van middellang verzuim (twintig procent). Keert een medewerker niet binnen zes weken terug, dan spreken we over langdurig verzuim. Tien procent van het totale verzuim valt onder langdurig verzuim. Deze vorm zorgt voor de meeste verzuimdagen binnen organisaties.

Financiële Risico's Van Langdurig Verzuim

De kosten van verzuim

 

MKB Servicedesk heeft uitgerekend dat een zieke medewerker gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag kost, maar deze kosten kunnen nog verder oplopen. Dat betekent dat een week verzuim tussen de € 1.250,- en € 1.500,- kost. Een groot gedeelte van deze kosten bestaat uit het doorbetalen van loon. Per zieke medewerker komt dit neer op gemiddeld € 153,- per dag. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat hoeveel procent van het loon een werkgever moet betalen. In de eerste twee ziektejaren ontvangt de medewerker minimaal zeventig procent van het salaris, inclusief alle toeslagen. Overigens geldt deze loondoorbetalingsverplichting niet als een medewerker ziek thuis  is, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of orgaandonatie. In die gevallen betaalt UWV het loon door.

 

Vervanging van de zieke medewerker

 

Als een medewerker ziek thuis is, ligt het werk stil. Voor een dag of twee is dat vaak geen enkel probleem. Zo kan het werk in de eerste dagen door een collega’s overgenomen worden. Duurt het verzuim langer, dan zal er toch vervanging geregeld moeten worden om het productieverlies op te vangen. Met een beetje geluk kan een vervanger uit het eigen netwerk worden gevonden. Is dat niet het geval dan zal de werkgever zelf moeten werven of een (uitzend-)bureau moeten inschakelen. Welke weg uw klant ook bewandelt; ziektevervanging kost geld. Gemiddeld bedragen de kosten voor vervanging € 191,- per dag. Door aan te kloppen bij een (uitzend-)bureau, lopen de gemiddelde kosten voor een zieke medewerker op tot € 400,- per dag.

 

Stagnerende productie en dienstverlening

 

Ziektevervanging zorgt tijdelijk voor dubbele loonkosten. Tegelijk wordt uw klant geconfronteerd met productieverlies of een stagnerende dienstverlening. Als er snel een vervanger is gevonden dan dalen de kosten voor de stagnerende productie en dienstverlening, maar de productie ligt niet zomaar op hetzelfde niveau. Een nieuwe tijdelijke medewerker moet immers ook ingewerkt worden. Gemiddeld bedragen deze kosten € 43,- per dag.

 

Kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie

 

De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om medewerkers vanaf de eerste ziektedag te (laten) begeleiden. De begeleiding is erop gericht om de zieke medewerker zo snel mogelijk het werk te laten hervatten. Soms zijn hiervoor aanpassingen aan de werkplek nodig of moeten de uren langzaam worden opgebouwd. Wat er ook noodzakelijk is voor een effectieve re-integratie; in een vroegtijdig stadium handelen, voorkomt hogere kosten en verkleint de kans dat de medewerker in de WIA belandt. Uw klant kan de verzuimbegeleiding zelf oppakken, maar kan ook een externe specialist inschakelen.

 

Loonsanctie

 

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de inspanningen niet hebben geleid tot een terugkeer op de werkplek, dan beoordeelt UWV het re-integratieverslag. Er wordt dan gekeken of de werkgever voldoende inspanningen heeft geleverd om de zieke medewerker terug te laten keren. UWV kan uw klant een loonsanctie opleggen als de inspanningen onvoldoende zijn. Dat betekent dat de werkgever het loon maximaal één jaar langer door moet betalen.


Als accountant kunt u uw klanten ondersteunen bij het terugdringen van verzuim en de financiële risico’s verkleinen. Wilt u hierover meer informatie? Download dan de whitepaper met handige verzuimchecklist.

Whitepaper downloaden