Hoog grasland SAZAS de verzuimspecialist

Fraudebeleid

Fraude sporen wij proactief en reactief op

Wij voeren een actief fraudebeleid. De aanpak van fraude is belangrijk voor al onze klanten. Ook voor u. Met een goede fraudeaanpak houden we de kosten stabiel. 

Wat is fraude?

Fraude is het bewust handelen en benadelen van Sazas om hier zelf (financieel) beter van te worden.

Voorbeelden van fraude

  • Bewust een werknemer aanmelden voor de verzekering terwijl bekend is dat hij of zij arbeidsongeschikt is.
  • Bewust verzekerde bedragen opgeven die niet juist zijn.
  • Bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekken.
  • Bewust onjuist / niet melden van deelherstel zodat meer wordt geclaimd dan de werkelijk geleden schade.
  • Bewust niet alle werknemers voor de verzekering aanmelden.
  • Bewust te laat melden van herstel zodat meer wordt geclaimd dan de werkelijke geleden schade.

Vertrouwen is de basis

Vertrouwen is de basis van onze dienstverlening. Open en oprecht zijn sleutelwoorden in onze samenwerking. Soms komt het voor dat een klant misbruik maakt van ons vertrouwen en fraude pleegt. Dat heeft vervelende gevolgen:

  • hogere kosten
  • hogere premie

Wij voorkomen en bestrijden fraude actief. Bij de aanvraag van een verzekering controleren we nauwkeurig alle gegevens. We checken of het aangemelde bedrijf bekend is bij de Kamer van Koophandel. En of een andere verzekeraar ooit eerder een verzekering heeft geweigerd. Dit doen we via FISH: Fraude Informatie Systeem Holland. Daarnaast onderzoeken wij regelmatig onze portefeuille. Natuurlijk zijn ook onze medewerkers getraind om fraudesignalen te herkennen.

Welke maatregelen nemen we?

Vermoeden wij fraude? Dan stellen wij een intern onderzoek in. Hebben wij een sterk vermoeden van fraude? Dan leggen wij het geval voor aan het bestuur van de OWM Sazas. Als wij met zekerheid fraude vaststellen, dan:

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie