Een afbeelding van irrigatie van landbouwgewassen in een kas uit de sector glastuinbouw - Sazas.nl

Klachtenregeling

Wij maken werk van uw klacht

Wij proberen u altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval zijn wij benieuwd naar uw klacht. Dan maken wij daar serieus werk van. Daarnaast leren wij van uw klachten en helpt dit ons onze dienstverlening te verbeteren. 

Heeft u een klacht?

Leg deze dan per post of e-mail aan ons voor: 

OWM SAZAS u.a.
Postbus 104
2300 AC LEIDEN
info@sazas.nl

Noem in uw klacht:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw polisnummer
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht

Hoe wij uw klacht afhandelen

Behandelen wij uw klacht niet binnen 5 werkdagen? Dan krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Onze reactie ontvangt u dan binnen 10 werkdagen. Lukt dit niet omdat wij dingen moeten onderzoeken? Dan:

  • informeren wij u binnen 10 werkdagen
  • geven wij aan wanneer u wel een reactie kunt verwachten

Bezwaar

Bent u niet tevreden over onze reactie? Laat uw klacht dan heroverwegen door de directie van SAZAS. Dit doet u binnen 30 dagen na onze reactie. De directie neemt dan binnen 30 dagen een beslissing. 

Klachten over AVAZ of de (Individuele) PLUS-verzekering

Heeft u klachten over AVAZ, de PLUS-verzekering of de Individuele PLUS-verzekering? Schrijf dan naar:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
http://www.kifid.nl

Ook kunt u gerechtelijke stappen ondernemen. 

Bereken de premie voor uw SAZAS Verzuimverzekering

SAZAS helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie