Wat verandert er voor u als werkgever?

Bent u als werkgever eigenrisicodrager WGA? Dan bent u dat op dit moment voor alleen vaste medewerkers. Werkt u ook met tijdelijke medewerkers (flexwerkers)? Dan zijn deze flexwerkers op dit moment verzekerd via het UWV. Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen.

Eigenrisicodrager WGA worden of blijven?

Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én flexwerkers. Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers.

Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers.

Wilt of blijft u het risico voor WGA via het UWV verzekeren?

Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog één gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én flexwerkers samen. U betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

U verzekert uw totale risico voor de WGA via SAZAS (private verzekering)

Kiest u ervoor eigenrisicodrager WGA te worden? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor uw vaste medewerkers én flexwerkers. Bent u al eigenrisicodrager? En wilt u dit blijven? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 óók eigenrisicodrager voor flexwerkers. Hiervoor moet u wel een nieuwe garantieverklaring van een financiële instelling aan de Belastingdienst (laten) verstrekken.

Het voordeel van eigenrisicodrager is dat u als werkgever zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Als eigen risicodrager betaalt u premie aan uw verzekeraar. Sluit u eigenrisicodragersverzekering af bij SAZAS dan geeft SAZAS deze garantieverklaring af.

U verzekert uw totale risico voor de WGA via het UWV (publieke verzekering)

Wilt u als werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van medewerkers die u maar kort in dienst heeft gehad? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij het UWV. Dit geldt voor zowel flexwerkers als vaste medewerkers. U bent dan geen eigenrisicodrager WGA (meer).

Het UWV zorgt dan voor de begeleiding en re-integratie van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Hiervoor brengt het UWV een gedifferentieerde premie bij u in rekening. U bent als werkgever dan minimaal 3 jaar lang verzekerd bij het UWV. Pas daarna kunt u opnieuw de keuze maken of u publiek of privaat wilt verzekeren.

Voor vaste medewerkers en flexwerkers betaalt u als werkgever nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen. Dan betaalt u 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers en flexwerkers samen.

Uitstappen of terugkeren naar het publieke bestel kan 2 keer per jaar

Op 1 januari en op 1 juli. U moet dit wel 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

Uw bestaande WGA Eigenrisicodragersverzekering bij SAZAS stopt op 31 december 2016

Door de wetswijziging voldoet de bestaande WGA Eigenrisicodragersverzekering bij SAZAS niet meer. Deze stopt dan ook.

Vanaf 4 juli 2016 doen wij al onze eigenrisicodragers een nieuw aanbod

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA blijven? Of wilt u weer bij het UWV verzekerd worden? Alleen op individueel niveau is in te schatten welke keuze bij uw bedrijf past. 

Vanaf 4 juli krijgen werkgevers, die nu al eigenrisicodrager WGA zijn en bij SAZAS daarvoor verzekerd zijn,  van ons een nieuw aanbod.  Dit aanbod kunt u dan bij uw besluit betrekken.

Terug naar homepage

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie