Wat doet SAZAS?

Wat doet SAZAS?

Uw bestaande WGA Eigenrisicodragersverzekering bij SAZAS stopt op 31 december 2016. Door de wetswijziging voldoet uw bestaande WGA Eigenrisicodragersverzekering niet meer. Deze stopt dan ook.

In september doen wij u een nieuw aanbod

Dat aanbod ziet toe op uw WGA-eigenrisicoverzekering vanaf 1 januari 2017. De verzekering biedt dan BeZaVa-dekking. Dat wil zeggen dekking voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van uw vaste én flexwerkers. Wij vergoeden de WGA-uitkeringen die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt. Dit doen wij gedurende de volledige periode waarin die doorbelasting mogelijk is: maximaal tien jaar.

Daarnaast bieden wij u ook ondersteuning. Zo werken we samen met u om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te beperken. Samen met u kijken wij of re-integratie mogelijk is. Dat doen we met onze extra dienst: de WIA-expert. Die staat u bij tijdens deze complexe WIA-periode.

In combinatie met uw SAZAS verzuimverzekering bent u hierdoor vanaf 2017 goed gedekt voor het verzuim- en WGA-risico dat als werkgever op uw ondernemerspad kan komen.

Geef uw keuze aan ons door

Heeft u ons aanbod gekregen? Maak dan uw keuze en laat ons dat tijdig weten. Horen wij niets van u? Dan geven wij toch een nieuwe garantieverklaring voor u af bij de Belastingdienst en blijft u ook in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA. Wilt u daarna toch terugkeren naar het publieke bestel? Dan kunt u uw WGA ERD-verzekering opzeggen. Daarvoor geldt een opzegtermijn van één maand. Daarna bent u weer publiek verzekerd voor de WGA.

Terug naar homepage

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie