Advies Sazas

Dossier wet BeZaVa

Wet BeZaVa: Wat verandert er voor u vanaf 1 januari 2017?

Doel van de wet is om zieke vangnetters sneller weer aan het werk te krijgen. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals werknemers waarvan tijdens ziekte het (tijdelijk) dienstverband afloopt.

Wat  betekent dit voor u als werkgever? U leest hier meer daarover. Ook over de wet BeZaVa. Wat houdt deze wet in en wat er gaat veranderen? En wat zijn de gevolgen van deze wet als ik eigenrisicodrager WGA ben?

SAZAS informeert u al in een vroeg stadium zodat u de tijd heeft om u hierover goed te (laten) informeren. Dit alles zodat u de juiste beslissing voor uw bedrijf kunt nemen.

Persoonlijk advies? SAZAS helpt u bij het maken van de keuze met onze WGA keuzehulp. Vul de vragen in en ontvang gratis uw persoonlijke keuzevoorstel en de checklist WGA.

Voorwaarden 2017

De voorwaarden voor deze verzekering zijn voor 2017 aangepast. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

  • De begrippen "aansprakelijkheid/regres", "garantieverklaring" en "werknemer" zijn uitgebreider beschreven;
  • Het begrip "onbekende inloop" is vervallen. Dit is door BeZaVa namelijk overbodig geworden;
  • In artikel 4 is het risico duidelijker en uitgebreider beschreven. Er wordt in dit artikel nu ook aangesloten bij de maximale uitkeringsduur die op de eigenrisicodrager WGA rust;
  • In artikel 6 zijn de verplichtingen duidelijker gemaakt. Toegevoegd is onder andere dat wij om een machtiging kunnen vragen voor een herkeuring of bezwaarprocedure;
  • in artikel 7 is beschreven wat het betekent als deze verplichtingen niet worden nagekomen. Hier staat wat er kan gebeuren als SAZAS te laat, onjuist, niet of onvolledig wordt geïnformeerd;
  • In artikel 8 is toegevoegd in welke geval er geen recht op kostenvergoeding vanuit SAZAS bestaat;
  • De door te geven risicowijzigingen uit artikel 12 zijn uitgebreid. Nieuw is dat moet worden doorgegeven als de sectorindeling bij het UWV wijzigt, het bedrijf naar het buitenland verhuist of ophoudt eigenrisicodrager te zijn;
  • In artikel 21 zijn de termijnen toegevoegd die worden gehanteerd bij het einde van de verzekering. Deze verschillen namelijk per situatie.

De volledige set voorwaarden voor 2017 staat hieronder bij "Downloads". Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact op met onze klantenservice. Onze deskundige medewerkers staan u op werkdagen van 08:00-17:30 graag te woord op telefoonnummer 071 568 91 99. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@sazas.nl

Wet BeZaVa toegelicht
Wat verandert er voor u als eigenrisicodrager WGA vanaf 1 januari 2017?
Wat zijn de verschillen tussen privaat en publiek verzekeren van WGA?
Wat doet SAZAS?
Vind uw antwoord bij de veelgestelde vragen


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie