Vitaliteit

Hoe ga je in gesprek over vitaliteit? 5 tips

Vitaliteit is een veelgebruikt begrip deze dagen. Letterlijk betekent vitaliteit: levenskracht. Vitaliteit geeft aan of je fysiek, emotioneel en mentaal gezond bent. Als een medewerker langere tijd niet vitaal is, bestaat het risico op uitval. 

Een gesprek over vitaliteit kan helpen eventuele problemen op dit vlak aan te pakken en verzuim voorkomen. Maar hoe gaat u hierover in gesprek? Deze 5 tips helpen u op weg.

1. Bereid het gesprek goed voor

Zorg dat u het doel van het gesprek vooraf helder voor ogen heeft. U wilt samen tot een oplossing komen zodat uw medewerker zich vitaler voelt en u eventueel verzuim kunt voorkomen. Kondig het gesprek en de reden ook duidelijk aan bij uw medewerker. Zorg voor een rustige ruimte waar u samen ongestoord kunt praten. Neem voldoende tijd voor het gesprek, zodat er ruimte is om dieper op zaken in te kunnen gaan.

In_gesprek_over_vitaliteit

2. Begin het gesprek goed

Leg aan het begin van het gesprek opnieuw rustig uit waarom u bij elkaar zit en wat het doel van het gesprek is. Een goed begin is het halve werk! Stel de medewerker op zijn gemak. Zorg voor een open sfeer en val de medewerker niet aan. Dan loopt u namelijk het risico dat het gesprek ontspoort en dit leidt niet tot de gewenste oplossing. Zeg wat u ziet en wat u opvalt in het gedrag van uw medewerker waardoor u de indruk heeft dat het niet goed gaat.

3. Nodig de medewerker uit eigen gesprekspunten in te brengen

Natuurlijk zijn u zaken opgevallen die u in het gesprek naar voren wil brengen. Het is ook belangrijk dat uw medewerker de ruimte ervaart om zelf punten naar voren te brengen. Zo komt u samen tot de kern van het probleem. Wellicht ervaart de medewerker problemen met een leidinggevende, met werkdruk of zijn er privéproblemen. Door te luisteren naar het verhaal van uw medewerker komt alle informatie boven tafel die nodig is voor een passende oplossing.

4. Vraag zoveel mogelijk door

Stel gerichte vragen en probeer niet te snel te begrijpen wat de ander bedoelt. Kijk altijd of de ander de vraag of boodschap goed heeft begrepen. Stel vooral vragen om dieper op de situatie in te gaan. Probeer overigens buiten de medische hoek te blijven. Stel open vragen. Zo nodigt u de medewerker uit om meer te vertellen. Een open vraag begint met: wie, wat, wanneer en hoe.

Bijvoorbeeld:
'Je geeft aan op je werk te veel druk te ervaren. Hoe komt dat?'

Op het antwoord van uw medewerker kunt u de stap maken naar een mogelijke oplossing.
Een goede vervolgvraag is bijvoorbeeld:

'Wat zou je helpen om minder druk te ervaren?'

5. Rond het gesprek af en maak vervolgafspraken

Rond het gesprek op een positieve manier af. Geef een samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken. Dit laatste is heel belangrijk, zo kunt u in de gaten houden hoe het loopt. Maak deze afspraken concreet. Bijvoorbeeld: ‘Over twee maanden heb je uitgezocht welke opleiding je zou willen doen.’
Leg de afspraken goed vast en kom erop terug. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat vitaliteit onderdeel wordt van het jaarlijks functioneringsgesprek: vraag aan uw medewerker hoe het gaat, welke zaken hij inmiddels heeft opgepakt en waar hij/zij nog ondersteuning bij nodig heeft.

◄ Terug naar overzicht Duurzame inzetbaarheid
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: