Financiële consequenties WIA

Financiële consequenties WIA voor werkgevers die geen eigenrisico-drager zijn

Sinds 1 januari 2017 betaalt u nog maar één gedifferentieerde (uit meerdere elementen opgebouwde) premie voor uw vaste medewerkers én flexwerkers samen. Voor 1 januari 2017 betaalde u voor vaste medewerkers en flexwerkers aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 zijn deze premies dus samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. Er is wel onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade).

Als u geen eigenrisicodrager bent, dan zijn de gevolgen van een medewerker met een WIA-uitkering afhankelijk van de omvang van uw bedrijf:

  • Bent u een kleine werkgever (totale loonsom € 346.000,- per jaar)? Dan verloopt de doorbelasting via de sectorpremie. 
  • Bent u een middelgrote werkgever (totale loonsom € 346.000,- tot € 3.460.000,- per jaar)? Dan past men een formule toe waardoor de WIA-uitkering deels aan u wordt doorbelast via de gedifferentieerde premie.
  • Bent u een grote werkgever (totale loonsom vanaf € 3.460.000,- per jaar)? Dan wordt de WIA-uitkering volledig aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie.

De exacte cijfers voor het bepalen van de omvang van uw bedrijf zijn:


Is het overzicht niet goed leesbaar? Kijk dan hier.

Op de website van UWV kunt u uw premie berekenen.

Financiële consequenties WIA voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn

Vanaf 1 januari 2017 geldt dat u altijd eigenrisicodrager bent voor vaste medewerkers én flexwerkers. Met de wetswijziging van BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnettersbent u als werkgever dus ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers.

Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico dan voor 1 januari 2017. U bent na toekenning van een WIA-uitkering als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers, aan wie na 104 weken arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering is toegekend. Lees hier meer over de WGA-ERD.

Terug naar overzicht WIA