Waaruit bestaat
een goede verzuimaanpak?

Een goede verzuimaanpak helpt om verzuim te voorkomen en te verminderen. Dit betekent minder zieke medewerkers én u bespaart kosten. In uw verzuimaanpak stelt u vast hoe u en uw medewerkers met verzuim omgaan binnen uw bedrijf. Een complete verzuimaanpak gaat verder dan de aanpak van bestaand verzuim, want in veel gevallen is verzuim te voorkomen.

1. Stel verzuimbeleid op

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Onderdeel van dit beleid is het verzuimprotocol.

2. Communiceer met uw personeel

Het is belangrijk dat u betrokken bent, en blijft, bij uw medewerkers. Vraag daarom regelmatig hoe het gaat. Zo blijft u beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel om zaken over het werk te bespreken. Zoals:

 • een hoge werkdruk;
 • beginnende klachten;
 • problemen in de privésituatie.

Weet u wat er speelt? Dan kunt u op tijd ingrijpen. Misschien vindt u samen een oplossing om uitval te voorkomen. Een goede relatie met uw medewerkers maakt het voor hen ook makkelijker om met een probleem naar u toe te komen.

3. Zorg voor een goede en veilige werkplek

Een onderdeel van preventie in uw verzuimbeleid, is zorgen voor een goede en veilige werkplek. Uw medewerkers brengen veel tijd door op hun werkplek. Het is dus niet gek dat juist hier veel klachten ontstaan of erger worden. Een kleine aanpassing zorgt vaak al voor een groot verschil. Denk dan aan:

 • veilig gereedschap;
 • werkzaamheden afwisselen;
 • de bureaustoel goed afstellen;
 • af en toe pauzeren en meer bewegen.

4. Bevorder re-integratie

Ook de begeleiding van zieke medewerkers is een onderdeel van uw verzuimbeleid. Vanaf de eerste dag van de ziekmelding begint de weg naar weer beter worden. Zo kunt u in het ziekmeldingsgesprek ingaan op de mogelijkheden die uw medewerker nog heeft. Bij rugklachten kan hij of zij misschien wel een paar uur per dag post sorteren. Op die manier:

 • Is uw medewerker op het werk aanwezig.
 • Is hij of zij nuttig bezig, dit bevordert herstel.
 • Blijft er verbinding met de werkvloer en collega's.
 • Is de drempel voor terugkeer lager.

Verminderen de klachten en gaat het alweer iets beter? Stel dan voor dat uw medewerker voor een deel het werk weer oppakt. Zo is de eerste stap naar volledige terugkeer al gezet.

5. Volg de Wet verbetering poortwachter en houd de regie

U bent verplicht om te voldoen aan de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Hierbij krijgt u te maken met de volgende partijen:

 • uw medewerker;
 • de arbodienst;
 • uw verzekeraar.

Blijf goed geïnformeerd en houd zo de controle. Als werkgever heeft u in deze fase een belangrijke rol én stem. Want u kent uw medewerker het best. Heeft u informatie over de vooruitgang van uw medewerker? Bespreek dit dan met de bedrijfsarts.

6. Personeelsbeleid

Daarnaast wilt u natuurlijk goed personeel aan u binden. Het is belangrijk dat uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen, doorgroeien en dat de zwaarte van het werk is afgestemd op hun mogelijkheden. Dit draagt ook bij tot een gezonder bedrijf. Uw visie op opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers kunt u vastleggen in een personeelsbeleid.

◄ Terug naar overzicht Verzuimaanpak

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: