Vitale medewerkers, een aanwinst voor uw bedrijf

Werkgevers die investeren in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van hun medewerkers maken hen gelukkiger, gezonder en productiever. Medewerkers zitten dan goed in hun vel en stralen dat ook uit. Vitale medewerkers melden zich minder vaak ziek, zijn meer betrokken bij het bedrijf en waarderen hun functie. Kortom: vitale medewerkers zijn een aanwinst voor uw bedrijf. En door te investeren in de vitaliteit van uw medewerkers, kunt u verzuim verminderen en voorkomen.


Hogere productiviteit en betrokkenheid

Vitale medewerkers, een aanwinst voor uw bedrijf - Sazas

Voor sommige bedrijven is het een uitdaging: medewerkers gemotiveerd en betrokken houden. Medewerkers die voldoening en plezier uit hun werk halen, hebben meer energie en doen meer werk. Bovendien zijn zij bevlogen en betrokken bij het bedrijf. Dit maakt hen weerbaar en flexibel. Daardoor zijn deze medewerkers bijvoorbeeld beter in staat om met veranderingen om te gaan, zoals reorganisaties.

Whitepaper: Bewegen tijdens het werk

Bewegen tijdens het werk kan vitaliteit stimuleren. Hoe kunt u medewerkers motiveren om meer te bewegen tijdens het werk? In ons whitepaper 'Bewegen tijdens het werk' leest u meer over de voordelen van meer bewegen en de richtlijnen voor bewegen. We geven u praktische tips om uw medewerkers aan te moedigen om meer te bewegen.

Vitaliteit zorgt voor minder verzuim

Vitale medewerkers zijn gezond, zitten vol energie en gaan met plezier aan het werk. Ze zijn gelukkiger en halen voldoening uit hun werk. Daarbij voelen betrokken medewerkers zich verantwoordelijk voor hun werk en voor collega’s. Zij melden zich daardoor minder vaak ziek en zijn meestal ook minder lang ziek.


Talent aantrekken én behouden

Als u met uw medewerkers meedenkt over vitaliteit op de werkvloer, en daarin ook investeert, bent u een aantrekkelijke werkgever. Door u te richten op het verbeteren van de vitaliteit van uw medewerkers, is uw bedrijf beter in staat om nieuw talent aan te trekken en vooral ook te behouden. Maar hoe kunt u nieuwe talenten aantrekken? En hoe vindt u de juiste match tussen uw bedrijf en toekomstige medewerkers?

Die selectie begint al tijdens de sollicitatieprocedure. In het sollicitatiegesprek kunt u vragen waarin de kandidaat goed is en waarvan hij of zij energie krijgt. Ook kunt u vragen wat de kandidaat in de toekomst wil bereiken. Met het stellen van dergelijke vragen zorgt u dat nieuwe medewerkers met het juiste werk op de juiste plek terecht komen. Dit draagt bij aan een werkomgeving waarin medewerkers worden gemotiveerd verder te leren en zichzelf te ontwikkelen.


Vitaliteit stimuleren: hoe doet u dat?

Investeren in vitaliteit levert veel op voor uw medewerkers en uw bedrijf. Hoe stimuleert u vitaliteit bij uw medewerkers? Sazas geeft een aantal tips:


1. Goede voorbeeld geven

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als werkgever kunt u het goede voorbeeld geven en proberen om vitaliteit op het werk te stimuleren. Als u een groter bedrijf heeft is het belangrijk dat leidinggevenden ook het goede voorbeeld geven en dit uitdragen naar medewerkers. Bekijk welke manier het beste past voor het aanmoedigen van vitaliteit. Houdt u zelf van wandelen in de natuur? Hiermee kunt u uw medewerkers inspireren om ook te wandelen. Bent u enthousiast over gezonde voeding? Bedenk een manier om uw medewerkers hierover te vertellen.


2. Risico’s in kaart brengen en vervolgstappen bedenken

Om risico’s rond gezondheid en vitaliteit in beeld te brengen, kunt u een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maken. Maar een werkplekonderzoek of een medische gezondheidscheck kunnen u hierbij ook helpen. Door goed rond te kijken op de werkvloer, kunt u de valkuilen in kaart krijgen en actie ondernemen.


3. Voldoende ontspanning en beweging

Ontspanning en beweging tijdens het werk kunnen zorgen voor een hogere productiviteit. Het is belangrijk dat u uw medewerkers de ruimte geeft om voldoende pauze te nemen en tussen het werk door te bewegen. Vooral bij medewerkers met een zittend beroep is dit belangrijk. Als werkgever of leidinggevende kunt u ook hierin het goede voorbeeld geven.


4. Leuke extra’s

Een interessant extraatje kan ervoor zorgen dat uw medewerkers aan hun vitaliteit willen werken. Denk hierbij aan een cadeaukaart van een sportwinkel, een extra vrije dag (‘vitaliteitsdag’), een bijdrage voor een sportabonnement of sportkleding.


5. Medewerkers betrekken bij vitaliteit

Geef medewerkers de ruimte om eigen ideeën aan te leveren door in gesprek te gaan over vitaliteit. Misschien hebben ze zelf ook goede ideeën over hoe zij vitaliteit op het werk willen stimuleren, en wat zij hiervoor nodig hebben. Zo krijgt u als werkgever een goed beeld van hoe uw medewerkers over vitaliteit denken. Hierdoor raken uw medewerkers meer betrokken bij de plannen, waardoor de kans groter is dat zij hieraan bijdragen. Vitaliteit is dan onderdeel van het hele bedrijf, en niet iets van alleen de directie.

Hoe kunt u in gesprek gaan over vitaliteit?

Een gesprek over vitaliteit helpt om eventuele problemen op dit vlak aan te pakken en verzuim te voorkomen. Maar hoe gaat u hierover in gesprek? Deze vijf tips helpen u op weg.

1. Bereid het gesprek goed voor

Zorg dat u het doel van het gesprek vooraf helder voor ogen heeft. U wilt samen tot een verbetering komen, zodat uw medewerker zich vitaler voelt en u het ziekteverzuim beter kunt voorkomen. Kondig het gesprek en de reden van het gesprek daarom bij uw medewerker aan. Zorg voor een rustige ruimte waar u samen ongestoord over dit onderwerp kunt praten. Neem voldoende tijd voor dit gesprek, zodat u allebei de ruimte heeft om eventueel dieper op het onderwerp vitaliteit in te gaan.

2. Een goed begin

Leg aan het begin van het gesprek nog even opnieuw uit waarom u bij elkaar zit en wat het doel van het gesprek is. Een goed begin is immers het halve werk. Zorg voor een prettige sfeer en hou het gesprek open; zo kunt u samen het onderwerp vitaliteit van alle kanten bekijken en tot eventuele verbeteringen komen. Krijgt u de indruk dat het niet goed gaat met uw medewerker? Zeg wat u ziet en wat u opvalt in zijn of haar gedrag en/of houding, zonder daarover uw mening te geven.


3. Ruimte bieden

Het is heel belangrijk dat uw medewerker de ruimte ervaart om zelf zaken over vitaliteit naar voren te brengen. Zo komt u samen tot de kern van eventuele problemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw medewerker moeite heeft met een leidinggevende, of dat de werkdruk te hoog is. Misschien zijn er privéproblemen? Door te luisteren naar het verhaal van uw medewerker komt informatie boven tafel die nodig is voor passende oplossingen.


4. Doorvragen

Stel gerichte vragen en probeer niet te snel te begrijpen wat uw medewerker bedoelt. Kijk altijd of u elkáár begrijpt; komen de vragen of de boodschappen goed bij u allebei over? Stel vooral vragen om dieper op de situatie in te gaan. Probeer wel buiten de medische situatie van uw medewerker te blijven. Als werkgever mag u hierover wettelijk geen vragen stellen, of dit soort informatie van uw medewerker bewaren. Nodig uw medewerker uit om meer te vertellen door open vragen te stellen. Een open vraag begint met ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘hoe’, bijvoorbeeld:

'Je geeft aan veel werkdruk te ervaren. Hoe komt dat denk je?'

Op het antwoord van uw medewerker kunt u de stap maken naar een mogelijke oplossing. Een goede vervolgvraag is bijvoorbeeld: 'Wat zou je helpen om juist minder druk te ervaren?'


5. Rond het gesprek af en maak vervolgafspraken

Rond het gesprek op een positieve manier af. Geef een samenvatting van het gesprek en de gemaakte afspraken. Dit laatste is heel belangrijk; zo voelt uw medewerker bevestiging en kunt u in de gaten houden of alles met uw medewerker goed verloopt. Maak deze afspraken concreet, bijvoorbeeld: ‘Over twee maanden hoor ik graag welke opleiding je zou willen doen, dan gaan we dat regelen.’

Leg de afspraken goed vast en kom erop terug. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat vitaliteit onderdeel wordt van het jaarlijks functioneringsgesprek: vraag aan uw medewerker hoe hij of zij zich voelt, welke activiteiten zijn ondernomen en waarbij hij of zij nog hulp nodig heeft.


Ook interessant voor u: