Wat staat er in uw verzuimbeleid?

Uw verzuimbeleid maakt duidelijk hoe uw bedrijf omgaat met verzuim en wat de regels zijn. Zo weet iedere medewerker wat hij of zij bij ziekte moet doen. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen die een goede basis vormen voor uw verzuimbeleid. Betrek uw medewerkers actief bij uw verzuimbeleid en deel dit beleid regelmatig tijdens een werkoverleg.

Arbodienst

Met welke arbodienst werkt u, wat doen zij en waarom? Wat kan uw medewerker verwachten?

Langere tijd ziek

Wat zijn de rechten en plichten van uw medewerker bij langer verzuim?

Re-integratie

Waarom is het belangrijk om contact te onderhouden? Hoe ondersteunt u uw medewerker bij de terugkeer naar werk?

Beter melden

Waar en hoe meldt uw medewerker zich beter? Waarom is een melding van gedeeltelijk herstel belangrijk?

Doktersbezoek

Wat is het belang van een doktersbezoek? En waarom is een gerichte behandeling belangrijk?

Ziekte tijdens zwangerschap

Wat is zwangerschapsverlof? Valt ziekte door zwangerschap buiten het verlof? Dan is het belangrijk om dit te melden.

Ziekte en vakantie

Wat zijn de regels voor vakantie tijdens ziekte?

Dossier en privacy

Leg uw medewerker uit dat u bij ziekte een dossier bijhoudt en hoe u de privacy van uw medewerker respecteert.

Klachten

Wat kan een medewerker doen als hij of zij het niet eens is met de beoordeling of behandeling van de arbodienst?

◄ Terug naar VerzuimbeleidNiet gevonden wat u zocht? Bel of mail: