Uitkeringsklasse WIA: IVA

De afkorting IVA staat voor: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker komt in de IVA als de kans klein is dat hij of zij ooit weer kan werken. De medewerker wordt dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat wil dat zeggen volledig en duurzaam? Volledig betekent dat iemand 80% of meer arbeidsongeschikt is, volgens de regels van de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Duurzaam betekent, letterlijk, voor een langere periode: een medisch stabiele of verslechterende situatie. Ook wordt onder duurzaam verstaan: een medische situatie waarbij er op lange termijn maar een  kleine kans op herstel bestaat. In zo´n geval ontvangt uw medewerker vanuit de IVA een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is het loon dat uw medewerker verdiende toen hij of zij nog kon werken (maximaal tot het SV loon - het loon waar de sociale verzekeringen over worden betaald).

Verplichtingen voor de werkgever

Ontvangt uw medewerker na 104 weken een IVA-uitkering dan vervallen voor u als werkgever alle verplichtingen op het gebied van re-integratie. De IVA-uitkering wordt niet aan u doorbelast.

Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: