Onze WIA-expert

Klanten van Sazas, zowel werkgevers als accountants, kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-expert. Onze WIA-expert helpt u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.

Bekijk de video en schakel bij twijfel zonder extra kosten onze WIA-expert in voor informatie, advies en ondersteuning bij al uw vragen over lang verzuim. U kunt hem op elk moment tijdens de ziekte van uw medewerker bereiken, dus ook al in het eerste jaar, als u inschat dat het wel eens lang kan gaan duren. Zo ondersteunen wij u bij het verminderen en voorkomen van verzuim.

Marc-WIA-expert-Sazas-kantoor.jpg

Wat doet onze WIA-expert?

De dienstverlening van de WIA-expert is er speciaal op gericht om u en uw bedrijf te ondersteunen. Als u klant bent bij Sazas, beantwoordt hij kosteloos al uw vragen over langdurig verzuim. Daarnaast voert onze WIA-expert een analyse uit op uw WGA-dossiers. Het is belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo de kosten te beperken.

Als uw medewerker 60 weken ziek is komt onze WIA-expert sowieso in actie en gaat met u en uw medewerker in gesprek. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever? En wat wordt er van uw medewerker verwacht? Het is slim om daar al vroeg over na te denken. Want als u of uw medewerker steken laten vallen in de stappen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft, kan dat vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat u een jaar langer het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen.

Blijkt een WIA-uitkering niet te vermijden, dan beoordeelt de WIA-expert de WIA-beslissing van UWV. Als u, of uw medewerker, het niet eens is met deze beslissing, ondersteunt hij bij de bezwaarprocedure richting UWV. Ook kan de WIA-expert uw medewerker helpen bij de voorbereiding op het eerste gesprek bij UWV.

De WIA-expert overlegt ook met de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur, maar daarin hebben ze elk hun eigen rol. De bedrijfsarts en de re-integratieadviseur begeleiden uw medewerker bij het herstel en terugkeer op het werk. De WIA-expert is vooral gericht op advies en ondersteuning bij het proces van instroom in de WIA. Onze WIA-expert heeft uiteraard geen inzicht in het medisch dossier.


Hoe de WIA-expert u kan helpen om kosten te besparen

Een voorbeeld: u heeft een medewerker in dienst van wie u had verwacht dat hij of zij een IVA-uitkering zou ontvangen. Toch krijgt deze medewerker een WGA-uitkering toegekend. Dan kijkt u samen of er gronden zijn voor bezwaar. Als uw medewerker dan toch in de IVA komt, is dat prettig voor u en uw medewerker. U bent niet meer (financieel) verantwoordelijk voor deze medewerker. Daarnaast heeft uw medewerker recht op een hogere uitkering en vervallen zijn re-integratieverplichtingen. Dit biedt uiteindelijk voordeel voor beide partijen.

Wat kan onze WIA-expert voor u als werkgever betekenen?

In de eerste plaats is onze WIA-expert er voor u. Hij helpt u met het volgende:

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Structuur en duidelijkheid aanbrengen in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en ZW (Ziektewet).
 • Het beoordelen van een WIA-beslissing.
 • Beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting).
 • Helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beslissing.
 • Ondersteuning bij herbeoordeling WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
 • Inzicht geven in re-integratiemogelijkheden.
 • Signaleren van risico’s die u loopt door arbeidsvoorwaarden.
 • Advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers.
 • Advies over subsidies.

Met welke vragen kunnen uw medewerkers bij onze WIA-expert terecht?

Onze WIA-expert helpt niet alleen werkgevers. Hij ondersteunt uw medewerkers vooraafgaand aan de WIA-beoordeling. En daarnaast ook uw geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschikte medewerkers met een Wajong, Waz, WAO of WIA-uitkering. Uiteraard heeft hij geen inzicht in het medisch dossier. Wat kan hij voor hen betekenen?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van het UWV.
 • Hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).
 • Uitleg over de WIA-beslissing.
 • Inzicht geven in het inkomen van de medewerker bij toekenning WIA.
 • Toelichting geven over de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen.
 • Informatie geven over de rechten en plichten van de medewerker.
 • Hulp bieden bij doorverwijzing naar juridische bijstand als uw medewerker het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het UWV.
 • Advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en/of herbeoordeling.

Wie is onze WIA-expert?

Marc Breedveld is onze WIA-expert. Hij werkt sinds 2000 met veel plezier bij Sazas en is sinds die tijd betrokken bij ziekteverzuim in zowel de eerste 104 weken als de WIA periode. Sinds 2015 is hij gestart als WIA-expert. Marc gaat gedreven, doelgericht en enthousiast te werk en voelt zich erg betrokken zijn klanten.

Marc: ‘Mijn passie is resultaat bereiken door samenwerking. Ik kan goed verbinden en ben overtuigd dat dit leidt tot een goede relatie. Bij Sazas hebben we oog voor het bewaken van zowel de zakelijke, maar juist ook de sociale kanten op ziekteverzuimgebied.’
In de video bovenaan in dit artikel stelt hij zichzelf voor en vertelt hij in het kort wat hij voor u kan betekenen.

Klik hier om direct naar boven te gaan.

◄ Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: