Versterk uw grip op verzuim 

Voorkomen

Een complete verzuimaanpak gaat verder dan de aanpak bij verzuim, want in veel gevallen is verzuim te voorkomen. Het begint bij een gezonde en veilige werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat werknemers met veilig gereedschap werken en breng afwisseling aan in de werkzaamheden om te voorkomen dat iemand te lang repeterend werk doet.

Personeel

Daarnaast wilt u goed personeel aan u binden. Het is belangrijk dat uw werknemers zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien en dat de zwaarte van hun werk is afgestemd op hun mogelijkheden. Ook dat draagt bij tot een gezonder bedrijf. U kunt uw visie hierop vastleggen in een personeelsbeleid.

Sturen op verzuim

Als u weet wat er speelt, kunt u uw grip op verzuim versterken. Weet u hoeveel verzuim er is in uw bedrijf? Is er sprake van kort frequent verzuim of juist weinig en lang? Hoe meer u weet, hoe beter u kunt handelen. Als een werknemer zich drie keer in een jaar ziek meldt met griep is er meer aan de hand. U kunt het hier dan over hebben in een verzuimgesprek. Dit kan helpen verzuim in de toekomst te voorkomen. Ook een verzuimbeleid geeft duidelijkheid. Hierin legt u vast hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim. Zo weten alle betrokken wat de afspraken zijn rondom verzuim. Dat geeft duidelijkheid.

Praten

Praten helpt! Ziet u dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit? Ga da naar hem toe en bespreek dit. Veel werkgevers vinden dit lastig. Maar heeft u er wel eens over nagedacht dat het ook voor een werknemer lastig is dit bespreekbaar te maken en het een opluchting kan zijn als u het initiatief neemt? Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing. Misschien kan deze medewerker het tijdelijk wat rustiger aan doen op het werk en hoeft dit niet tot uitval te leiden. Een open sfeer helpt om dit soort zaken bespreekbaar te maken.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: