Verzuim: wie doet wat?

Hieronder leest u de hoofdlijnen van ons stappenplan:

De eerste zes weken

Meldt uw werknemer zich ziek?

  • Informeer dan goed wat er speelt en welke werkzaamheden hij of zij nog wel kan uitvoeren.
  • Meld de ziekmelding bij uw arbodienst.
  • Houd regelmatig contact met uw zieke werknemer voor een lage drempel naar de werkvloer.
  • Houd direct een re-integratiedossier bij met daarin acties die u en uw werknemer ondernemen om het werk weer op te pakken.

Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste ziekteweek maakt u samen met uw werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie. Dit gebeurt op basis van een probleemanalyse en re-integratieadvies van de arbodienst. Vanaf dit moment bent u verplicht een re-integratiedossier bij. Minimaal eens in de zes weken bespreken u en uw werknemer de voortgang. Dan werkt u ook het re-integratiedossier bij.

Het eerste jaar

Houdt de ziekte van uw werknemer aan? Dan meldt u deze in week 42 aan bij het UWV. Deze instantie registreert de ziekmelding, maar doet er voorlopig niets mee. Tussen de 46e en 52e ziekteweek evalueert u de ziekmelding met uw werknemer. Deze evaluatie legt u vast en u bepaalt doelen voor het tweede ziektejaar. Komt het UWV tot de conclusie dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn? Dan moet u in het tweede ziektejaar het loon ook doorbetalen. Tot maximaal één jaar.

WIA

In week 87 stuurt het UWV een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Uw werknemer heeft hier recht op alleen als de instantie deze arbeidsongeschikt verklaart. Onder voorwaarden volgt in week 104 het einde van de wettelijke ontslagbescherming.

Ondersteuning

Het is belangrijk dat u een ziektegeval goed blijft volgen. Vaak verslapt de aandacht als de ziekte langer duurt. Wij adviseren u daarom de stappen in uw agenda te zetten.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: