Banner1440x560_landingspagina campagne

BeZaVa en het uitvragen soort dienstverband in MijnSazas

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in werking getreden.

De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor, in het bijzonder, tijdelijke werknemers (flexwerkers) bereiken. Dit willen zij bereiken door de werkgever meer actief bij de re-integratie van deze groep te betrekken en hen financieel te prikkelen om actief deel te nemen hierin.

SAZAS moet door de Wet BeZaVa ook een paar wijzigingen doorvoeren.

2015

Het soort dienstverband (vast of tijdelijk) speelt steeds vaker een belangrijke rol. Daarom zal SAZAS met ingang van kalenderjaar 2015 via het portaal MijnSAZAS bij iedere nieuwe in-dienst-melding vragen naar het type dienstverband en het aantal te werken uren per week.

2017

Per 1 januari 2017 worden de WGA-vast (voor vaste werknemers) en WGA-flex (voor tijdelijke werknemers) samengevoegd tot WGA-Totaal. Als werkgever dient u uiterlijk 1 oktober 2016 een nieuwe garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst wanneer u eigenrisicodrager voor beide werknemersgroepen wilt blijven of worden. Laat u goed voorlichten wat voor u de beste oplossing is. SAZAS zal in 2016 over dit onderwerp regelmatig communiceren en u hierin ondersteunen.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie