Mijn werknemer is ziek en wil op vakantie

De vakantietijd komt er weer aan. Heeft u zieke werknemers in dienst?

Hoe zit het dan als een werknemer ziek is en op vakantie wil gaan. Wat zijn de regels rondom vakantie tijdens ziekte?

  • Langdurig arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Voor 2012 werden alleen vakantiedagen opgebouwd over het laatste half jaar van hun ziekteperiode.
  • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen. We noemen deze ook wel bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden (na afloop van het kalenderjaar) opnemen. De termijn van zes maanden geldt niet voor werknemers die (met recht) niet in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.
  • De nieuwe vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen die werknemers opbouwen vanaf 1 januari 2012. Voor vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd voor die datum, gelden de 'oude' regels.

Wil uw zieke werknemer op vakantie, dan adviseren wij u in ieder geval om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan.

Vakantiedagen tijdig opnemen goed voor de gezondheid

Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Deze wetswijziging is ingevoerd om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Een regelmatige opname van de vakantiedagen draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: