Banner1440x560_landingspagina campagne

Transitievergoeding ook bij ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar ziekte vervalt het opzegverbod. De werkgever kan zijn zieke werknemer dan ontslaan. Door de nieuwe Wet werk en zekerheid heeft deze werknemer recht op de transitievergoeding.

De Wet werk en zekerheid (WWZ) bepaalt dat werknemers die na een dienstverband van minstens twee jaar worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding. Deze is bedoeld om werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden en dient als compensatie voor het ontslag. Dit geldt ook voor werknemers die gedeeltelijk of zelfs geheel arbeidsongeschikt zijn.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie