Banner1440x560_landingspagina campagne

Verrekeningen wettelijk minimumloon

Minister Asscher heeft 30 november 2015 per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er tot uitstel komt op het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon (WML).

Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dat verbod per 1 januari 2016 ingaan. In de brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waar ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon onder valt. Inmiddels is er meer duidelijk hierover.

Maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.

Uitzonderingen

De minister is van plan een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers.

Meer weten over de WAS?

Kijk dan hier.

 

 

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie