Verzuimduur verkorten met deelherstel

Met deelherstel wordt bedoeld: het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen meldt een medewerker zich bij ziekte volledig arbeidsongeschikt.

Een logische gedachte, want als je ziek bent kun je toch niet werken? Dat is niet altijd waar. Het hangt af van de klachten die je hebt: je beperkingen en je mogelijkheden. Iemand die klachten aan zijn voet heeft, kan nog wel zittend werk doen: een administratieve uitzoekklus bijvoorbeeld.

Wat is het voordeel?

Het grote voordeel van deelherstel is dat de medewerker deels terug is op de werkvloer. De aansluiting met het werk blijft en dat is belangrijk. Het maakt het gemakkelijker volledig het werk te hervatten. Daarnaast ziet een medewerker wat hij of zij nog wel kan, in plaats van geconfronteerd te worden met zijn of haar beperkingen. Die je toch al ervaart door het ziek zijn. Dit kan de medewerker weer wat positieve energie geven.

Wat kunt u doen om deelherstel te stimuleren?

U kunt deelherstel bespreekbaar maken, als u denkt dat er mogelijkheden zijn. Maak wel een zorgvuldige afweging of dit echt mogelijk is en overleg dit in samenspraak met uw medewerker. U kunt dit bespreekbaar maken door te vragen hoe de medewerker denkt over het gedeeltelijk hervatten van een werk. Ga een open gesprek aan hierover.

Afspraken deelherstel

U spreekt zelf met de werknemer af in welke mate deze de werkzaamheden hervat. Goede afspraken zijn belangrijk. Het voorkomt onduidelijkheid. Maak duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen. U kunt een opbouwschema afspreken, waarin stapsgewijs de werkzaamheden over een bepaalde periode weer worden opgebouwd naar 100% werkhervatting. Natuurlijk is het belangrijk dat afspraken reëel zijn. Te snelle hervatting kan ook vervelend uitpakken, omdat het te vroeg is en de klachten juist weer opspelen daardoor. Het is wel goed vervolgafspraken te maken waar mogelijk, u wilt ook niet dat een medewerker op 25% hervatting blijft staan. Vindt u het lastig in te schatten, wat mogelijk is? Win dan advies in bij uw verzekeraar of arbodienst. Zij kunnen u verder helpen.

Melden deelherstel

Meld deelherstel altijd via MijnSazas.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: