Vragen over de gevolgen bij langdurig verzuim? Neem contact op met de WIA-expert

Als één van uw medewerkers ziek wordt en de verwachting is dat er geen volledig herstel is binnen 2 jaar, dan komt er veel op u af als werkgever.

Na de eerste twee jaar van ziekte wordt namelijk de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht en deze is ingewikkeld. Maar gelukkig kunt u voortaan met al uw vragen over de gevolgen van langdurig verzuim terecht bij Marc Breedveld WIA-expert Sazas. Deze extra dienstverlening is onderdeel van uw verzuimverzekering en is dus kosteloos.

Wat doet de WIA-expert voor de werkgever?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Structuur en duidelijkheid aanbrengen in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en ZW.
 • Het beoordelen van een WIA-beschikking.
 • Beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (ziektewet, premiekorting).
 • Helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beschikking.
 • Ondersteuning bij herbeoordeling WGA.
 • Inzicht geven in re-integratiemogelijkheden.
 • Signaleren van arbeidsvoorwaardelijke risico’s die u loopt.
 • Advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)-werknemers.
 • Advies over subsidies.

Wat doet de WIA-expert voor de werknemer?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van het UWV.
 • Hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).
 • Uitleg over de WIA-beschikking.
 • Inzicht geven in het inkomen van de werknemer bij toekenning WIA.
 • Toelichting geven over de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen.
 • Informatie geven over de rechten en plichten van de werknemer.
 • Hulp bieden bij doorverwijzing naar juridische bijstand als de werknemer het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het UWV.
 • Advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en/of herbeoordeling en beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.

Contact met de WIA-expert?

U bereikt Marc Breedveld, WIA-expert Sazas via de klantenservice op telefoonnummer 088 567 91 00.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: