Banner1440x560_landingspagina campagne

Vragen over de gevolgen bij langdurig verzuim? Neem contact op met de WIA-expert

Als één van uw medewerkers ziek wordt en de verwachting is dat er geen volledig herstel is binnen 2 jaar, dan komt er veel op u af als werkgever.

Na de eerste twee jaar van ziekte wordt namelijk de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht en deze is ingewikkeld. Maar gelukkig kunt u voortaan met al uw vragen over de gevolgen van langdurig verzuim terecht bij Marc Breedveld WIA-expert SAZAS. Deze extra dienstverlening is onderdeel van uw verzuimverzekering en is dus kosteloos.

Wat doet de WIA - expert voor de werkgever?

 • beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA
 • structuur en duidelijkheid aanbrengen in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en ZW
 • het beoordelen van een WIA-beschikking
 • beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting
 • helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beschikking
 • ondersteuning bij herbeoordeling WGA
 • inzicht geven in re-integratiemogelijkheden
 • signaleren van arbeidsvoorwaardelijke risico’s die u loopt
 • advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)-werknemers
 • advies over subsidies

Wat doet de WIA - expert voor de werknemer?

 • beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA
 • hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van het UWV
 • hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige)
 • uitleg over de WIA-beschikking
 • inzicht geven in het inkomen van de werknemer bij toekenning WIA
 • toelichting geven over de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen
 • informatie geven over de rechten en plichten van de werknemer
 • hulp bieden bij doorverwijzing naar juridische bijstand als de werknemer het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het UWV
 • advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en /of herbeoordelingbeantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA

Contact met de WIA - expert?

U bereikt Marc Breedveld, WIA - expert SAZAS via de klantenservice op telefoonnummer 071 568 91 99.

Marc Kantoor

 

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie