Wat zijn de spelregels rondom privacy bij ziekte?

Ook bij ziekte gelden diverse regels. Denk aan de Wet Poortwachter. Daarnaast zijn er regels om de privacy van uw werknemer bij ziekte te beschermen.

Medische gegevens mogen niet zomaar onderling worden uitgewisseld of bewaard. Wat mag u nu wel of niet inzien bij ziekte en wat mag Sazas inzien? Uitleg over de spelregels bij privacy.

De spelregels voor een ziekmeldingsgesprek

Meestal meldt een werknemer zich ziek per telefoon. In het ziekmeldingsgesprek probeert u een beeld te krijgen van de situatie van de werknemer. Wat kunt u wel vragen in het ziekmeldingsgesprek en wat juist niet? U mag niet vragen welke klachten de werknemer heeft en hoe dit is ontstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat dit lastig is. U wilt na het eerste gesprek weten wat er aan de hand is en welke maatregelen u moet nemen in uw bedrijf.

​Tips voor vragen die u wel kunt stellen:

 • Welke werkzaamheden kan een werknemer niet uitvoeren en welke werkzaamheden nog wel?
 • Wat zijn de gevolgen voor het werk?
 • Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden van de werknemer?
 • Hoe lang verwacht de werknemer dat de ziekte duurt?
 • Zijn er aanpassingen nodig in de werkvoorziening en begeleiding van de zieke werknemer?

Wat legt u vast in het personeelsdossier?

Er zijn ook regels voor wat u vastlegt in het personeelsdossier. U mag vastleggen:

 • Wanneer de werknemer ziek is geworden.
 • Welke werkzaamheden wel of niet kunnen worden uitgevoerd.
 • De mate van arbeidsongeschiktheid.

U mag echter niets vastleggen over:

 • De aard en oorzaak van de ziekte.
 • De omstandigheden rondom de uitval (privé situatie, stress op het werk).
 • Behandelingen.
 • Medicijngebruik.

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers en mogen daarom niet worden verwerkt.

Hoe gaat Sazas om met privacy rondom medische gegevens?

Sazas en samenwerkingspartners van Sazas gaan zorgvuldig om met de privacy van u en uw werknemers. Sazas werkt samen met andere partijen om te borgen dat uw gegevens goed zijn beschermd. Sazas werkt voor de verzuimbegeleiding samen met ArboVitale en Stigas. U mag er bij ons op vertrouwen dat uw gegevens goed beschermd zijn.

Sazas mag geen medische gegevens inzien

Wel hebben we informatie nodig vanuit ArboVitale om te kunnen vaststellen of de werknemer recht heeft op een uitkering en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. In de informatie die wij ontvangen vanuit ArboVitale zijn de medische gegevens weggehaald. ‘Meneer heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Als gevolg daarvan is hij beperkt ten aanzien van bukken en tillen. De oorzaak is niet arbeidsgerelateerd.’

Dit is een passage van de info die wij ontvangen van onze arbodienst. Het komt wat cryptisch op u over wellicht. Informatie wordt zo met ons gedeeld om te zorgen dat we geen inzage hebben in medische gegevens.

De Verzuimdesk heeft geen inzage in medische gegevens

De Verzuimdesk is onze telefonische hulpdienst die de werkgever of werknemer belt bij ziekte. De Verzuimdesk neemt contact op met de werkgever en werknemer en mag vragen naar de verwachte ziekteduur, mate van arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden en beperkingen. Er mag niets gevraagd worden over de aard en oorzaak van de ziekte en de behandeling. Tevens mogen medische gegevens door de Verzuimdesk niet worden gelezen of geregistreerd. De Verzuimdesk mag deze informatie niet opslaan en/of verwerken of doorgeven aan derden. Ook niet aan Sazas. Een uitzondering vormt de medisch adviseur die met toestemming schakelt met de bedrijfsarts of arbodienst. Dit kan ook belangrijk zijn bij de in te zetten interventies die vaak door Sazas worden betaald.

Zorg van de Zaak is een arbodienst en mag medische gegevens inzien

Sazas werkt voor de verzuimbegeleiding samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Bij de arbodienst werken ondermeer bedrijfsartsen. De bedrijfsarts is wel bevoegd medische gegevens van de werknemer te verwerken. Daar mag een werknemer vertellen over zijn/haar klachten, de behandeling etc. Die informatie heeft de bedrijfsarts nodig om zich een goed beeld te kunnen vormen van de situatie. De arbodienst koppelt de informatie terug aan de verzekeraar die nodig is om te kunnen uitkeren. Hierbij kunt u denken aan de mate van arbeidsongeschiktheid en vanaf welke datum er uitgekeerd kan worden. In de terugkoppeling naar de verzekeraar en werkgever mogen geen medische gegevens worden opgenomen. Wel mogen bepaalde gegevens worden gedeeld die nodig zijn om alles rondom de verzekering goed af te kunnen wikkelen.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: