Algemene ledenvergadering SAZAS

Vrijdag 20 mei jl. was de ledenraad van SAZAS bijeen voor de Algemene Ledenraadvergadering. U leest in dit bericht wat de rol van de ledenraad is en ziet een impressie van de vergadering.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad heeft zeggenschapsrecht en komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en bestaat uit werkgevers en werknemers. Deze leden zijn afgevaardigd door werknemers- en werkgeversorganisaties.

Sazas Groepsfoto Alv

 

De ledenraad heeft 5 taken:

  • Vaststellen jaarrekening en verlenen decharge;
  • Instemmen bestemming winst en nadelig saldo;
  • Instemmen met kapitaalbeleid;
  • Vaststellen bezoldigingsbeleid;
  • Besluit over statutenwijziging en ontbinding.

De ledenraad is een belangrijk klankbord voor SAZAS.

 Enkele foto's van de vergadering:

Algemene Ledenraadvergadering Impressie

 

Algemene Ledenraadvergadering Overleg


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie