Algemene ledenvergadering SAZAS

Vrijdag 20 mei jl. was de ledenraad van SAZAS bijeen voor de Algemene Ledenraadvergadering. U leest in dit bericht wat de rol van de ledenraad is en ziet een impressie van de vergadering.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad heeft zeggenschapsrecht en komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en bestaat uit leden (werkgevers en werknemers). De leden zijn afgevaardigd door werknemers -en werkgeversorganisaties.

Sazas Groepsfoto Alv

 

De Ledenraad heeft 5 taken:

  • vaststellen jaarrekening en verlenen decharge;
  • instemmen bestemming winst en nadelig saldo;
  • instemmen met kapitaalbeleid;
  • vaststellen bezoldigingsbeleid;
  • besluit over statutenwijziging en ontbinding.

De Ledenraad is een belangrijk klankbord voor SAZAS.

 Enkele foto's van de vergadering:

Algemene Ledenraadvergadering Impressie

 

Algemene Ledenraadvergadering Overleg


Bereken de premie voor uw SAZAS Verzuimverzekering

SAZAS helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie