Arbeidsongeschiktheid- de basis

Als ondernemer met personeel komt er behoorlijk veel op u af. De laatste jaar wordt de verantwoordelijkheid- en in een aantal gevallen ook de rekening- steeds meer bij de werkgever neergelegd. Al met al is het behoorlijk complex geworden. Daarom helpen we u graag meer uitleg te geven bij de basis van arbeidsongeschiktheid, sociale wetgeving en ontwikkeling en de WGA-flex in een serie van artikelen. In dit artikel aandacht voor de eerste twee jaar van ziekte en de WIA.

Advies Sazas

De eerste twee jaar van ziekteverzuim

Op dit moment bent u als werkgever de eerste twee jaar van ziekte financieel verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon. Hoeveel dat is hangt af van de afspraken in uw cao. Hiervoor kunt u een verzuimverzekering afsluiten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het begeleiden van zieke werknemers door het volgen van de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter en het bevorderen van de re-integratie.

Het doel van deze wet is de WIA-instroom te beperken

U volgt bij re-integratie meestal eerst het 1e spoor. Dat houdt in dat u er alles aan doet iemand te helpen weer terug te keren op het eigen werk. Het 2e spoor hulp om de werknemer ergens anders aan de slag te laten gaan volgt meestal na 1 jaar, maar kan ook eerder worden ingezet als duidelijk is dat terugkeer op het eigen werk niet mogelijk is.

Langer dan twee jaar ziek de WIA

Het lukt niet altijd een werknemer te helpen weer aan de slag te gaan. In dat geval krijgt een werknemer te maken met het UWV. Dan zijn er verschillende scenario’s. Iemand is minder dan 35% arbeidsongeschikt (afgekort AO), gedeeltelijk WGA, of duurzaam AO of volledig AO (IVA). De kans dat een werknemer in de IVA komt is niet zo groot. Dan moet er echt sprake zijn van ernstig letsel of ernstige ziekte, waarbij geen uitzicht is op herstel. Dit is ook een dure regeling. Dus vaak komt een werknemer in een van de andere regelingen.

WGA

In de WGA kan het zijn dat u verantwoordelijk blijft. Dat is afhankelijk van uw keuze. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of niet? U kunt zich namelijk publiek verzekeren via het UWV of eigenrisicodrager worden bij SAZAS bijvoorbeeld. Als eigenrisicodrager draagt u meer verantwoordelijkheid voor de re-integratie bijvoorbeeld. Dat heeft wel als voordeel dat u ook meer grip en sturing heeft op uw financiële lasten in de toekomst. Als u bij het UWV verzekerd bent, wordt er weinig gedaan aan re-integratie maar betaalt u (hoe is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte) wel de rekening als iemand arbeidsongeschikt blijft.

In het volgende artikel gaan we u informeren over de WGA-flex. Dat is de wetwijziging vanuit de Wet BeZaVa die ingaat op 1 januari 2017 en waardoor eigenrisicodragers vanaf die datum ook verantwoordelijk zijn voor flexwerkers.

 Lees meer over de BeZaVa

In ons dossier leest u meer over de BeZaVa. Dit dossier wordt regelmatig bijgewerkt.

  • Dossier wet BeZaVa Hier vindt u belangrijke informatie over de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. De informatie werken wij steeds bij. Zo bent...
    Bekijk

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie