Onze WIA-expert beantwoordt gratis al uw vragen

De wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is ingewikkeld. Er komt dan veel op u af. Daarom heeft Sazas een WIA-expert.

Wat doet onze WIA-expert?

De dienstverlening van de WIA-expert is er op gericht om u en uw bedrijf te ondersteunen. Als u klant bent bij Sazas, beantwoordt hij kosteloos al uw vragen over langdurig verzuim. Daarnaast voert onze WIA-expert een analyse uit op uw WGA-dossiers. Het is namelijk belangrijk om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te houden en zo de schade te beperken.

Want als u of uw werknemer steken laten vallen in de stappen van de Wet verbetering poortwachter kan dat vervelende consequenties hebben. Bijvoorbeeld dat u een jaar langer het loon van uw zieke werknemer moet doorbetalen. Vanaf 1 januari 2017 bieden wij u de Poortwachtergarantie aan en bent u hiervoor gevrijwaard.

Wie is onze WIA-expert?

Onze WIA-expert is Marc Breedveld. Hij werkt sinds 2000 met veel plezier bij Sazas en is sinds die tijd betrokken bij ziekteverzuim in zowel de eerste 104 weken als ook de WIA periode. Sinds 2015 is hij gestart als WIA-expert. Marc gaat gedreven, doelgericht en enthousiast te werk en voelt zich erg betrokken bij de casussen van zijn klanten.

Marc: ‘Mijn passie is resultaat bereiken vanuit samenwerking. Ik kan goed verbinden en ben er van overtuigd dat dat leidt tot een goede relatie. Bij Sazas hebben we oog voor het bewaken van zowel de zakelijke als ook de sociale aspecten op ziekteverzuimgebied.’ In deze video stelt hij zichzelf voor en vertelt hij in het kort wat hij voor u kan betekenen.

Wie kunnen er bij onze WIA-expert terecht en waarmee kan de WIA-expert u precies helpen?

Onze WIA-expert is er voor zowel werkgevers als werknemers.

Wat doet de WIA-expert voor u?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Structuur en duidelijkheid aanbrengen in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en ZW.
 • Het beoordelen van een WIA-beschikking.
 • Beantwoorden van vragen over de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting).
 • Helpen bij het maken van bezwaar tegen een UWV-beschikking.
 • Ondersteuning bij herbeoordeling WGA.
 • Inzicht geven in re-integratiemogelijkheden.
 • Signaleren van arbeidsvoorwaardelijke risico’s die u loopt.
 • Advies over re-integratiebegeleiding van gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex)-werknemers.
 • Advies over subsidies

Onze WIA-expert helpt niet alleen werkgevers. Hij ondersteunt ook uw geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers met een Wajong, Waz, WAO of WIA-uitkering. Uiteraard heeft hij geen inzicht in het medisch dossier. Wat kan hij voor hen betekenen?

 • Beantwoorden van vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA.
 • Hulp bij het invullen van vragenlijsten en formulieren van het UWV.
 • Hulp bij de voorbereiding op het gesprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).
 • Uitleg over de WIA-beschikking.
 • Inzicht geven in het inkomen van de werknemer bij toekenning WIA.
 • Toelichting geven over de gevolgen die een WIA-uitkering heeft voor de opbouw van mogelijk andere rechten zoals pensioen.
 • Informatie geven over de rechten en plichten van de werknemer.
 • Hulp bieden bij doorverwijzing naar juridische bijstand als de werknemer het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het UWV.
 • Advies geven over re-integratietrajecten na toekenning WIA en/of herbeoordeling.

Deze service is volledig gratis voor Sazas-klanten of hun adviseurs

Onze WIA-expert informeert, adviseert en ondersteunt u en beantwoord al uw vragen rondom lang verzuim. U kunt hem in elk stadium van ziekte van uw werknemer bereiken, dus ook al in het eerste jaar als u verwacht dat het wel eens lang kan gaan duren. Heeft u interesse? Neem contact op met onze klantenservice of vraag een offerte aan.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: