Heeft u per 1 januari 2017 uw SAZAS WGA ERD-verzekering opgezegd? Lees dit goed door.

Als u per 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager (ERD) bij SAZAS meer bent, zijn uw gegevens niet meteen up-to-date. De Belastingdienst verwerkt de intrekking van de garantieverklaring en beëindiging van het eigenrisicodragerschap namelijk pas na 1 januari 2017.

De Belastingdienst stuurt ieder jaar eind november de beschikking werkhervattingskas. Daarin staan de premies WGA (Werkhervattting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en ZW (Ziektewet) voor het nieuwe jaar. Omdat de Belastingdienst de opzeggingen voor WGA ERD per 1 januari nog niet heeft verwerkt, wordt er in de maand november door hen gepubliceerd met oude gegevens. Hierdoor wordt er een onjuiste beschikking werkhervattingskas 2017 opgelegd. Hierin gaat de Belastingdienst er ten onrechte van uit dat de werkgever nog eigenrisicodrager voor WGA is. Op de beschikking staat dus 0% premie bij WGA. 

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze de opzeggingen voor WGA ERD pas na januari 2017 gaan verwerken. Als dit u betreft krijgt u pas eind januari/half februari 2017 een nieuwe gecorrigeerde beschikking werkhervattingskas van de Belastingdienst. 

Wij adviseren u er goed op te letten of de Belastingdienst dit dan juist gecorrigeerd heeft. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie