Algemene ledenvergadering SAZAS

Hierbij wordt kennis gegeven van de agenda van de Ledenraadsvergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS u.a.

Agenda ledenraadvergadering

Te houden op 20 mei 2016  te Nieuwegein

 1. Opening reguliere vergadering Ledenraad en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Terugblik vanaf 28 januari 2016 & Ontwikkeling innovatie en investering                          
 4. Vaststellen notulen en actielijst
  4.1 Conceptverslag besloten Ledenraad 16 oktober 2015
  4.2 Conceptverslag vergadering Ledenraad 22 mei 2015
 5. Rekening en verantwoording Directie en RvC  aan de Ledenraad over boekjaar 2015
  5.1 Bestuur verslag en Jaarrekening OWM SAZAS 2015
 6. Vaststelling jaarrekening, bestemming en decharge vanuit de Ledenraad
 7. Wijzigen van de grondslagen van de jaarrekening van 2016
 8. Reglement Ledenraad
 9. Toelichting stand van zaken beloningsbeleid

10.      Wisseling van Accountant OWM SAZAS

11.      Overzicht samenstelling Ledenraad in 2016/2017

12.      Rondvraag & Sluiting 17.00 uur

Meer informatie

 Aansluitend is een borrel. De Ledenraadsvergadering vindt plaats bij het NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC te Nieuwegein, vanaf 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mala Paltoe: mala.paltoe@sazas.nl

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie