Verzuim per agrarische bedrijfstak

Het ziekteverzuim per agrarische bedrijfstak laat zien hoe het 1e jaars ziekteverzuim in uw branche is. Deze gegevens kunt u gebruiken om te zien hoe uw bedrijf ervoor staat qua verzuim in vergelijking met de bedrijfstak waarin u werkt. Hoe vergelijkt u de situatie per agrarische bedrijfstak met uw bedrijf?

Vergelijking met uw agrarische bedrijftak.

Bent u bijvoorbeeld werkzaam in het mechanisch loonwerk? Kijk dan in onze factsheet naar het mechanisch loonwerk. Het groene pijltje laat zien dat het 1e jaars ziekteverzuim gedaald is naar 2,26%. Dat is één gegeven. Maar kijk voor de ontwikkeling naar de afgelopen twee jaar. En kijk daarbij ook naar het tweede ziektejaar. Als u merkt dat het langdurige ziekteverzuim stijgt, dan kan dat een aandachtspunt zijn voor uw verzuimaanpak.

Binnen uw eigen bedrijf

 Neem altijd de verzuimcijfers binnen uw eigen bedrijf ook als uitgangspunt. Bekijk daarbij het 1e en 2e ziektejaar en kijk naar de ontwikkeling van de afgelopen twee of drie jaar. Ook op langdurig verzuim kunt u sturen. Denk aan de inzet van deelherstel of re-integratie. Natuurlijk kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen. De uitgebreide verzuimcijfers vindt u in onderstaand verzuimrapport.

Sazas Factsheet Per Agrarische Bedrijfstak

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie