Wat is WIA? De IVA

Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Ik kan me voorstellen dat de WIA best lastig is om te doorgronden. Daar help ik u graag bij. Daarom leg ik u graag in enkele blogs de basis van de WIA uit. Deze keer besteed ik aandacht aan de IVA.

Uitkeringsklassen binnen de WIA

Binnen de WIA zijn er twee klassen die recht geven op een uitkering: de IVA en de WGA. Dit maal aandacht voor de IVA. De afkorting IVA staat voor Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker komt in de IVA als de kans klein is dat de medewerker ooit weer kan werken. De medewerker wordt dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat wil dat zeggen volledig en duurzaam? Volledig wil zeggen dat iemand 80% of meer arbeidsongeschikt is, volgens de regels van de wet WIA. Duurzaam wil zeggen voor een langere periode: een medisch stabiele of verslechterende situatie. Ook wordt onder duurzaam verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat. In zo´n geval ontvangt de medewerker vanuit de IVA een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is het loon dat de medewerker verdiende toen de medewerker nog kon werken (gemaximeerd tot het SV loon).

De PLUS dekking voor uw medewerkers

U kunt uw medewerkers een PLUS-verzekering aanbieden. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers er beter voor staan bij langdurige ziekte. Uw medewerkers betalen de premie voor deze verzekering zelf. Door dit aan te bieden zorgt u voor een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. De PLUS-verzekering geeft gedurende een langere periode een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Ook tijdens de IVA. Gedurende de eerste vijf jaar WIA-jaren ontvangt de medewerker 10% aanvulling op de uitkering. De medewerker ontvangt dit dus extra bovenop de IVA-uitkering. Dat houdt het inkomen van een medewerker ook tijdens arbeidsongeschiktheid beter op peil. Kijk voor alle aanvullingen vanuit de PLUS-verzekeringen.

De WIA-expert van Sazas

Ik zeg altijd: 'blijf betrokken bij een medewerker ook als de medewerker in de WIA belandt'. De uitkering van een medewerker in de IVA wordt volledig vergoed door het UWV. Ook vervalt dan uw re-integratieplicht. Regelmatig komt het voor dat een medewerker, waarvan werkgever en medewerker zelf denken dat hij of zij volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en in de IVA komt, toch in de WGA terecht komt (Regeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Dat heeft grote gevolgen voor het inkomen van deze medewerker. Ook voor u. Want u bent verantwoordelijk voor de re-integratie en uitkeringen gedurende de eerste tien jaar van de WGA. Twijfelt u over de aanpak of bent u het niet eens met een UWV-beschikking? Meld dit dan bij mij.  Ik ga samen met u aan de slag om dit te onderzoeken, u te adviseren en te helpen met het maken van mogelijk bezwaar bij het UWV. Met als doel tot een oplossing te komen die voor alle partijen het beste is. Dat is voor u als klant van ons, ook nog eens volledig kosteloos.

Voor vragen kunt u altijd contact met me opnemen, bel 088 56 79 100.

Marc Breedveld

Gepubliceerd op 1 maart 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: