Wat is WIA? De WGA

Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. De WIA is best complex. Daarom leggen wij graag de basis van de WIA en de verschillende uitkeringsklassen aan u uit. Dit maal aandacht voor de WGA.

Uitkeringsklassen binnen de WIA

Binnen de WIA zijn er twee klassen die recht geven op uitkering: de IVA en de WGA. In deze blog aandacht voor de WGA. De afkorting WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een medewerker wordt deels arbeidsgeschikt verklaard, omdat er vanuit gegaan wordt dat de medewerker nog wel deels in staat is te werken en inkomen te verdienen. Voor de medewerker zelf kan dit in de praktijk een behoorlijk inkomensverlies betekenen.

Wanneer recht op een WGA uitkering?

  • De medewerker is meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt.
  • De medewerker is meer dan 80% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam.

De WGA kent verschillende uitkeringssoorten Welke uitkering UWV verstrekt hangt af het benutten van de mogelijkheden van uw werknemer.

1. De loongerelateerde uitkering: tijdelijk en afhankelijk van arbeidsverleden.

Daarna optie voor een van beide onderstaande opties.

2. De loonaanvullingsuitkering

3. De vervolguitkering

1. Wanneer recht op een loongerelateerde uitkering?

Niet iedereen krijgt een loongerelateerde uitkering. De eis daarvoor is dat de medewerker in de periode van 36 weken voor zijn eerste ziektedag minstens 26 weken heeft gewerkt.

De loongerelateerde WGA uitkering is tijdelijk en de duur is afhankelijk van het arbeidsverleden van de medewerker. UWV berekent de duur van een loongerelateerde uitkering op basis van zowel het fictief als het feitelijk arbeidsverleden van uw werknemer. Tot 1 januari 2016 is de maximale duur 38 maanden (afhankelijk van het arbeidsverleden). Na 1 januari 2016 brengt UWV per kwartaal 1 maand op de maximale duur in mindering, zodat in 2019 de maximale duur nog 24 maanden is. Mogelijk is er wel sprake van verlenging tot 38 maanden als deze in de cao apart is geregeld (dat is nog wel in onderhandeling).

2. Wanneer recht op een loonaanvullingsuitkering?

De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. U heeft recht op een loonaanvullingsuitkering als:

  • De looptijd van de WGA-loongerelateerde uitkering is verstreken, en;
  • U tenminste 50% van het loon verdient (inkomenseis) dat u volgens UWV nog kunt verdienen (restverdiencapaciteit).

Deze laatste eis geldt niet als u volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent.

3. Wanneer een vervolguitkering?

Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kan de werknemer recht hebben op een vervolguitkering. Dat is het geval als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast niet of onvoldoende werkt. Onvoldoende wil zeggen dat hij minder dan 50% verdient van het bedrag dat hij volgens het UWV nog kan verdienen (resterende verdiencapaciteit).

Voldoet uw werknemer niet aan de zogenaamde wekeneis? Dat wil zeggen dat de werknemer in de 36 weken voor zijn eerste ziektedag niet 26 weken heeft gewerkt. Dan volgt in plaats van een loongerelateerde uitkering direct een loonaanvullingsuitkering of een vervolg uitkering.

Voor vragen over de WGA en uitleg over de uitkeringsvormen en de uitkering zelf, neem contact op met onze WIA-expert.

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: