Welke verplichtingen heeft een werknemer bij ziekte?

Als een werknemer ziek is, bent u als werkgever gehouden aan de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Van daaruit moet u ook werken aan het begeleiden en re-integreren van een zieke werknemer. Maar hoe zit dat precies en wat zijn de verplichtingen van een zieke werknemer bij ziekte?

Bij ziekteverzuim hebben zowel werkgever als werknemer rechten en plichten.

Verplichtingen Ziekte Sazas

De plichten van de werknemer

  • Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden bij de werkgever. De werkgever moet aangeven hoe de werknemer dit kan doen. Afspraken rondom ziekteverzuim kunt u vastleggen in een verzuimprotocol.
  • Zodra de werknemer is hersteld, moet hij dit melden
  • Tijdens de ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel
  • De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle en gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts De werknemer is verplicht mee te werken aan re-integratie.

Dit zijn de regels op hoofdlijnen. Let op: dit kan verschillen afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar of arbodienst. Raadpleeg voor een compleet overzicht altijd de voorwaarden.

  • Sazas Verzuimverzekering De Sazas Verzuimverzekering helpt u het financiële risico van arbeidsongeschikt personeel af te dekken.
    Bekijk
  • Verzuimpakketten & verzuimbegeleiding Met onze preventieve aanpak helpen wij uw werknemer gezond te houden. Is uw werknemer ziek? Dan helpen wij...
    Bekijk

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie