Werken aan de toekomst

Werknemers zullen langer moeten doorwerken. Nu al tot na het 65-ste levensjaar. De pensioenleeftijd schuift elk jaar wat hoog. Dat vraagt ook wat van uw mensen. Om langer door te kunnen werken, moeten we gezonder zijn, lichamelijk en mentaal, om het ook vol te kunnen houden. Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen op een gezonde verantwoorde manier langer kunnen doorwerken?

1. Wat is de samenstelling van uw personeel?

U werkt met een aantal medewerkers. Wie werken er voor u? Welke leeftijd hebben deze mensen nu? Hoe is dat verdeeld? Hoe is de verdeling mannen en vrouwen? En belangrijker: hoe ziet de samenstelling van uw personeel er over tien jaar uit? Breng dat in kaart. Zo ziet u ook waar mogelijke knelpunten in de toekomst liggen.

Sazas Kijkt Verder

2. Praat met uw mensen over de toekomst

Het allerbelangrijkste voor elk bedrijf is om altijd in gesprek te zijn met uw personeel. En dat gaat niet alleen over het werk zelf en hoe iemand presteert. De randzaken zijn juist zaken die mogelijk problemen in de toekomst snel inzichtelijk kunnen maken. Praat ook met uw mensen over zaken als:

  • de balans tussen werk en privé: verwacht de medewerker dat dit in de toekomst verandert?
  • energielevel: blijft er energie over voor andere zaken en hoe ziet een medewerker dit over tien jaar?
  • het werk zelf: blijft dat leuk en haalbaar over tien jaar, of wil de medewerker dan wat anders? En hoe werken we daar naar toe?

 Houd de lijnen open. Door dit zaken bespreekbaar te maken, kunt u tijdig ingrijpen.

3. Belastbaarheid

Een medewerker die zwaar lichamelijk werk doet, kan dat niet zijn hele leven volhouden. Dat kunt u nu al voorzien. Het is dan ook slim hier nu al over in gesprek te gaan. Hoe ziet deze medewerker zijn belastbaarheid over tien jaar. Wat is zijn of haar perspectief als rug of knieën versleten zijn? Maar ook een medewerker die een drukke intensieve baan heeft, De belastbaarheid wordt ook anders naarmate je ouder wordt. En ook het leven van een medewerker zelf verandert gedurende die tijd. Vraag hoe uw medewerker dat zelf ziet?

Meer informatie

Dit zijn alvast 3 onderwerpen waarmee u aan de slag kunt.  Wilt u meer lezen over langer gezond aan het werk blijven? Kijk dan via onderstaande link naar het programma dat door onze ketenpartner Stigas wordt uitgevoerd, Werken in Balans

  • Werken aan morgen: tools voor gemotiveerde werknemers De Stigas-aanpak Werken aan morgen biedt werkgevers hulpmiddelen om werknemers betrokken, gemotiveerd, gezond...
    Bekijk

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie