Wet aanpak schijnconstructies en de PLUS-premie

Per 1 januari 2017 treedt een volgend deel van deze wet in werking. Vanaf dat moment is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon. Voorbeelden hiervan zijn maaltijdkosten of verzekeringspremies. Onder bepaalde voorwaarden is er een uitzondering mogelijk om wel in te mogen houden op het wettelijk minimumloon.

Wat mag er wel en wat mag er niet?

Verplichte inhoudingen, gebaseerd op een wettelijke basis, mogen nog wel worden ingehouden. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremie. Andere inhoudingen zijn met het verbod niet meer toegestaan als de werknemer hierdoor minder verdient dan het nettoloon, berekend op basis van het wettelijke bruto minimumloon. Uitzonderingen (onder voorwaarden) zijn kosten voor huisvesting en zorgverzekering. Inhoudingen voor bijvoorbeeld verzekeringspremies mogen nog wél plaatsvinden op bijvoorbeeld het meerdere loon en op het vakantiegeld. 

Als door de Wet aanpak schijnconstructies inhouding van de PLUS-premie niet meer mogelijk is, adviseren wij u om contact met onze klantenservice op te nemen. Onze medewerkers kunnen u informeren over de WAS en over eventuele mogelijkheden tot inhouding. 

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen?
Kijk op onze website www.sazas.nl bij veelgestelde vragen voor meer informatie over de WAS. Voor al uw verdere vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met onze klantenservice: 071 - 568 91 99.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie