Gratis training effectief omgaan met verzuim

Deze eendaagse training geeft u inzicht over de aard, achtergronden en redenen van verzuim. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de beïnvloedingsmogelijkheden die er voor werkgever, leidinggevende en medewerkers zijn en waar ieders verantwoordelijkheden liggen. Deze training is gratis voor Sazas klanten.

Herkent u deze vragen?

  • Wat kan ik en wat mag ik als het gaat om verzuim?
  • Wat kan ik van een  medewerker verwachten?
  • Hoe ga ik het gesprek met mijn medewerker aan, zonder dat dit uit de hand loopt?
  • Moet ik een  ziekmelding altijd accepteren of mag ik er ook vraagtekens bij zetten?

Tijdens deze training staat het oefenen van gespreksvormen met een trainer en een acteur centraal. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het oefenen met voorbeelden uit uw eigen (agrarische) bedrijf.

Melchior van Sazas legt iets uit aan collega

Reactie van een deelnemer:
“Ik heb veel gehad aan het oefenen met de acteur en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers. Ik weet nu dat ik als werkgever meer invloed heb op verzuim en het gedrag van mijn medewerker dan ik altijd heb gedacht!”

Data en aanmelden


Gepubliceerd op 22 september 2017

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op