Hoe zorgt u dat uw werknemers met plezier aan het werk zijn?

Werkplezier helpt op een prettige en gezonde manier aan het werk te zijn. Wat zorgt ervoor dat je plezier hebt in het werk? En wat kunt u als werkgever doen om het werkplezier te bevorderen?

Met Plezier Aan Het Werk Sazas 1

Waarom is plezier in het werk belangrijk?

De wereld om ons heen verandert continue. Er worden steeds meer eisen gesteld aan werknemers. Daarmee neemt voor hen de werkdruk toe. Tegelijkertijd realiseren veel werkgevers zich dat het belangrijk is dat hun mensen met plezier aan het werk zijn. Dat zorgt ervoor dat werknemers beter presteren en minder vatbaar zijn voor stress. En niet onbelangrijk: het houdt het ziekteverzuim laag.

Af en toe mag er best hard gewerkt worden

Natuurlijk mag er best een dagje hard gewerkt worden om een deadline te halen. Het is wel belangrijk dat werknemers niet continue blootstaan aan stress. De boog kan niet altijd gespannen staan. Overigens kan het omgekeerde ook. Een te lage werkdruk kan ook leiden tot stress. Het draait om de juiste balans.

Welke factoren hebben invloed op het werkplezier?

1. Energie
2. Persoonlijkheidskenmerken
3. Werk/privé situaties

1. Energie

Elk mens heeft een bepaalde hoeveelheid energie beschikbaar. Die is voor iedereen anders. Werken kost energie, maar hoeveel hangt van een aantal zaken. Er zijn zaken die veel energie kosten zoals een te hoge werkdruk, waardoor de werknemer moet meer presteren dan hij/zij zelf aan kan. Ook een veeleisende baas of klant kan energie kosten. Agressie op het werk, pesten en intimidatie ook. Gelukkig zijn er ook zaken die energie geven zoals sociale steun, prettige collega’s, afwisseling in het werk, zelfstandigheid, de mogelijkheid om te kunnen doorgroeien.

2. Persoonlijkheidskenmerken

Elk mens is anders. Gelukkig maar. Maar dat betekent ook dat elk mens op zijn eigen manier omgaat met situaties. Ook de mate van zelfkennis, of het werk bij de persoon past en of de vaardigheden aansluiten zijn van invloed. Ook de persoonlijke leefstituatie en leefstijl kan een rol spelen. In welke fase zit een werknemer? Heeft hij of zij net kinderen en is het heel druk thuis? Dat geldt ook voor de leefstijl. Heeft een werknemer een gezonde leefstijl? Een werknemer die minder gezond is, heeft mogelijk ook minder energie.

3. Werk/privé situatie

Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk. Daar komt steeds meer aandacht voor. De jongere generatie vindt het belangrijk balans te hebben tussen beiden. Ook verschuivingen in de zorgtaken zijn van invloed. De zorgtaken komen steeds bij mensen zelf te liggen. Zo komen er steeds meer mantelzorgers. Werk en privé zijn van invloed op elkaar. Als er privé problemen zijn zoals relatieproblemen of schulden, dan kan dat ook van invloed zijn op het werk. Daarnaast wordt er steeds meer thuisgewerkt. Dat zorgt er ook voor dat we meer en meer bereikbaar zijn, zelfs in het weekend en op vakantie. De scheidslijn tussen privé en werk kan daardoor vervagen en dat kan ook stress veroorzaken.

Wat kunt u doen?

 • Let op signalen bij uw werknemers. Ziet u veranderingen in het gedrag? Oogt iemand moe bijvoorbeeld of is een werknemer stil en teruggetrokken? Maak dit bespreekbaar. Geef in het gesprek terug wat u opvalt en laat de ander zijn verhaal doen. Dat kan helpen tot een oplossing te komen die verzuim voorkomt.
 • Geef zelf ook het goede voorbeeld. Zet de telefoon in het weekend uit en laat uw mensen niet elke avond overwerken. Ga zelf ook op tijd weg. Op korte termijn draagt harder werken bij aan de productiviteit. Op lange termijn kost het u geld als werknemers opbranden en dit leidt tot verzuim.
 • Maak werkplezier bespreekbaar. Zet het onderwerp op de agenda tijdens gesprekken. Stel gericht vragen over het werkplezier. Enkele voorbeeldvragen die u kunt stellen zijn:
  - Hoe zit je in je werk?
  - Is het werktempo prettig?
  - Hoe zie jij je werk in de nabije toekomst?
  - Wat wil je bereiken?
  - Wil je hier ook blijven werken in de toekomst?
  - Wat heb je nodig om dat te verwezenlijken?

De informatie die u ophaalt uit zo'n gesprek, helpt u beter te sturen en in te schatten wat nodig is in de toekomst.

Dit onderwerp kan ook interessant voor u zijn

 Wij helpen werkgevers en werknemers gezond en met plezier aan het werk te zijn en blijven. Wilt u hulp bij bij het gezond houden van uw bedrijf? Het programma VerzuimOnderDeDuim  kan u hierbij helpen. Deze dienst is kosteloos voor onze klanten.

 • VerzuimOnderDeDuim: training en begeleiding voor een lager ziekteverzuim Met VerzuimOnderDeDuim helpen we u een verzuimbeleid op te stellen, te sturen op verzuim en kunt u deelnemen...
  Bekijk

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie