Ledenraads-vergadering 2017

Door de directie van Sazas wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een Ledenraadsvergadering georganiseerd. De vergadering voor 2017 is gepland op:

vrijdag 19 mei 2017 van 14.00 - 17.00 uur in Nieuwegein (NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC).

Agenda Ledenraadsvergadering:

 1. Opening vergadering Ledenraad en vaststellen agenda

 2. Mededelingen
  2.1 Afscheid Rinus Meijs
  2.2 Afleggen eed/belofte Eric Douma

 3. Vaststellen notulen
  3.1. Conceptverslag vergadering 11 november 2016

 4. Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2016
  4.1 Jaarverslag OWM Sazas 2016

 5. Vaststelling jaarverslag, bestemming en decharge vanuit de Ledenraad

 6. Vaststelling kapitaalbeleid

 7. Update voortgang algemeen

 8. Invulling Ledenraad
  8.1 a Voorlegger Invulling Ledenraad
  8.1 b Overzicht Ledenraad 2017/2018
           8.1 b.1 Voordrachtbrief VHG
  8.1 c Toekomstige invulling Ledenraad

 9. Rondvraag & sluiting rond 17.00 uur

Meer informatie

Aansluitend aan de vergadering vindt er een borrel plaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mala Paltoe: mala.paltoe@sazas.nl

Gepubliceerd op 25 april 2017

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.