Ledenraadsvergadering 2017

Door de directie van SAZAS wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een Ledenraadsvergadering georganiseerd. De vergadering voor 2017 is gepland op:

vrijdag 19 mei 2017 van 14.00 – 17.00 in Nieuwegein (NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC).

Agenda Ledenraadsvergadering:

 1. Opening vergadering Ledenraad en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
  2.1 Afscheid Rinus Meijs
  2.2 Afleggen eed/belofte Eric Douma
 3. Vaststellen notulen
  3.1. Conceptverslag vergadering 11 november 2016
 4. Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2016
  4.1 Jaarverslag OWM SAZAS 2016
 5. Vaststelling jaarverslag, bestemming en decharge vanuit de Ledenraad
 6. Vaststelling kapitaalbeleid
 7. Update voortgang algemeen
 8. Invulling Ledenraad
  8.1 a Voorlegger Invulling Ledenraad
  8.1 b Overzicht Ledenraad 2017/2018
           8.1 b.1 Voordrachtbrief VHG
  8.1 c Toekomstige invulling Ledenraad
 9. Rondvraag & sluiting rond 17.00

Meer informatie

Aansluitend de vergadering vindt er een borrel plaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mala Paltoe: mala.paltoe@sazas.nl

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie