Verzuimbeleid:
de basis van uw verzuimaanpak

Uw verzuimbeleid maakt duidelijk hoe uw bedrijf omgaat met verzuim. Zo weet iedere medewerker wat hij of zij bij ziekte moet doen. In de zomertijd is het goed om dit beleid weer onder de aandacht te brengen, ook vooral rondom het onderwerp vakantie en ziek zijn.

Hier leest u wat goed is terug te laten komen in uw verzuimbeleid. Betrek uw medewerkers bij uw verzuimbeleid en deel dit beleid regelmatig tijdens werkoverleggen. Het verzuimprotocol is onderdeel van uw verzuimbeleid. Hierin legt u de verantwoordelijkheden vast van de werkgever en medewerker bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wat staat in een verzuimprotocol?

 • De ziekmelding
  Waar, wanneer en hoe meldt een medewerker zich ziek? Hoe onderhoudt u contact?
 • Arbodienst
  Met welke arbodienst werkt u, wat doen zij en waarom? En wat kan een medewerker verwachten?
 • Langer ziek
  Wat zijn de rechten en plichten van uw medewerker bij langere ziekte?
 • Re-integratie
  Waarom is het belangrijk om contact te onderhouden? Hoe ondersteunt u uw medewerker bij re-integratie?
 • Herstelmelding
  Waar meldt uw medewerker zich beter? Waarom is melding van gedeeltelijk herstel belangrijk?
 • Doktersbezoek
  Wat is het belang van een doktersbezoek? En waarom is een gerichte behandeling belangrijk?
 • Ziekte tijdens zwangerschap
  Wat is zwangerschapsverlof? Valt de ziekte door zwangerschap buiten het verlof? Dan is het belangrijk om dit te melden.
 • Ziekte en vakantie
  Wat zijn de regels van op vakantie gaan tijdens ziekte?
 • Dossier en privacy
  Leg uw medewerker uit dat u bij ziekte een dossier bijhoudt en hoe u de privacy respecteert.
 • Klachten
  Wat kan een medewerker doen als deze het oneens is met de beoordeling of behandeling van de arbodienst.

In onze kennisbank vindt u een voorbeeld van een verzuimprotocol. Wilt u meer weten over 'ziekte en vakantie'? Bekijk dan deze pagina.

Gepubliceerd op 19 juli 2017

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: