Tips voor het opstellen van verzuimbeleid

Uw verzuimbeleid maakt duidelijk hoe uw bedrijf omgaat met verzuim. Zo weet iedere werknemer wat hij of zij bij ziekte moet doen. In de zomertijd goed om weer onder de aandacht te brengen ook vooral rondom het onderwerp vakantie en ziek zijn.

Hier leest u wat goed is terug te laten komen in uw verzuimbeleid. Betrek uw werknemers bij uw verzuimbeleid en deel dit beleid regelmatig tijdens werkoverleggen. Het verzuimprotocol is onderdeel van uw verzuimbeleid. Hierin legt u de verantwoordelijken vast van de werkgever en werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Verzuimregistratie Sazas Contentpagina

Wat staat in een verzuimprotocol

 • De ziekmelding Waar, wanneer en hoe meldt een werknemer zich ziek? Hoe onderhoudt u contact?
 • Arbodienst Met welke arbodienst werkt u, wat doen zij en waarom? En wat kan een werknemer verwachten?
 • Langer ziek Wat zijn de rechten en plichten van uw werknemer bij langere ziekte?
 • Re-integratie Waarom is het belangrijk om contact te onderhouden? Hoe ondersteunt u uw werknemer bij re-integratie?
 • Herstelmelding Waar meldt uw werknemer zich beter? Waarom is melding van gedeeltelijk herstel belangrijk?
 • Doktersbezoek Wat is het belang van een doktersbezoek? En waarom is een gerichte behandeling belangrijk?
 • Ziekte tijdens zwangerschap Wat is zwangerschapsverlof? Valt de ziekte door zwangerschap buiten het verlof? Dan is het belangrijk om dit te melden.
 • Ziekte en vakantie Wat zijn de regels van op vakantie gaan tijdens ziekte?
 • Dossier en privacy Leg uw werknemer uit dat u bij ziekte een dossier bijhoudt en hoe u de privacy respecteert.
 • Klachten Wat kan een werknemer doen als deze het oneens is met de beoordeling of behandeling van de arbodienst.

In de downloads vindt u een voorbeeld van een verzuimprotocol. Wilt u meer weten over 'ziekte en vakantie' bekijk dan de link onderin.


Downloads

 • Ziek zijn en vakantie. Wat nu?

  03-07-2017

  De zomervakantie breekt binnenkort aan. Hoe zit het...

  Bekijk

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie