Ziek Zijn En Vakantie Sazas

De regels rondom ziekte en vakantie

Heeft u werknemers in dienst die ziek zijn? Hoe zit het dan als een zieke werknemer op vakantie wil gaan? Wij zetten de regels rondom vakantie tijdens ziekte voor u op een rij.

Een zieke werknemer vraagt toestemming van zijn of haar werkgever

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet die werknemer daarvoor toestemming aan u vragen. Het is lastig te beoordelen of een vakantie goed kan doen aan het herstel van uw zieke werknemer of juist niet. Om daar een juiste beslissing over te nemen, kunt u het beste advies vragen aan de bedrijfsarts. Hij of zij kan beoordelen of vakantie het herstel vertraagt en eventueel de re-integratie belemmert. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan.

De invloed op vakantiedagen

Stemt u in met de vakantie aanvraag? Dan kunt u de (bovenwettelijke) vakantiedagen afboeken, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Uw werknemer heeft door het inleveren van vakantiedagen even een vrijstelling van zijn re-integratieverplichtingen. Het is dan ook logisch dat de zieke werknemer voor zijn of haar vakantie vakantiedagen moet inleveren. Leg duidelijk vast dat de werknemer toestemming geeft deze dagen van zijn vakantiedagensaldo af te halen. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als wanneer hij niet ziek zou zijn.

En wat doet u als iemand op vakantie ziek wordt?

Een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt, moet zich ook bij u ziekmelden. Waar is een werknemer toe verplicht? En wat kunt u als werkgever doen?

Vakantie binnen Nederland

Het is belangrijk dat de werknemer die op vakantie ziek wordt zich tijdig ziekmeldt. De werknemer meldt zich ziek zoals afgesproken is in het verzuimprotocol dat binnen uw bedrijf geldt. Vaak meldt de werknemer zich ziek bij de direct leidinggevende. Maar dat hangt af van de afspraken die binnen uw bedrijf gelden. Het maakt geen verschil dat de werknemer op vakantie is. Omdat zijn of haar vakantie in Nederland plaatsvindt, kunt u de verzuimbegeleiding meteen in gang zetten.

Vakantie buiten Nederland

Bij een ziekmelding in het buitenland is dit wat lastiger. Uw werknemer is verplicht zich ook vanuit het buitenland ‘normaal’ ziek te melden, uiterlijk binnen 24 uur. Uw werknemer moet tijdens zijn ziekte op vakantie bereikbaar zijn. Maak hier duidelijke afspraken over. U mag vragen naar het vakantieadres van uw werknemer. Vraag ook naar een verklaring, bij voorkeur in de Engelse taal, van een (huis)arts of een ziekenhuis over de arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid om (terug) te reizen en neem dit op in uw verzuimprotocol. Bij terugkomst mag u de werknemer laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Deze kan dan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden beschouwd.

Vakantiedagen behouden of inhouden?

Als een werknemer ziek wordt op vakantie, mag u als werkgever niet zomaar deze vakantiedagen inhouden. De werknemer is ziek en kan daardoor niet genieten van zijn vakantie. Er zijn situaties waarin u wel vakantiedagen af mag boeken:

1. Als dit is afgesproken in uw cao, of de arbeidsovereenkomst.

2. Als schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Let wel: u mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen.

3. Wanneer de werknemer zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te trekken.

Heeft u een verzuimverzekering bij Sazas en houdt u vakantiedagen in? Dan dient u Sazas hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan door een mail te sturen naar info@sazas.nl onder vermelding van het registratienummer van uw zieke werknemer. Over de periode waarover u vakantiedagen inhoud en waarin de werknemer geen re-integratie verplichtingen heeft, ontvang u geen uitkering. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie