Ledenraadvergadering 2018

Door de directie van Sazas wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een Ledenraadvergadering georganiseerd. De vergadering voor 2018 is gepland op:

vrijdag 18 mei 2018 van 14.00 – 17.00 in Nieuwegein (NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC).

Agenda Ledenraadvergadering:

1.            Opening vergadering Ledenraad en vaststellen agenda

2.            Mededelingen

3.            Vaststellen notulen
               3.1 Conceptverslag vergadering 3 november 2017

4.            Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2017
               4.1.a Voorlegger jaarverslag OWM Sazas 2017
               4.1.b Leeswijzer jaarverslag OWM Sazas 2017
               4.1.c Jaarverslag OWM Sazas 2017

5.            Vaststelling jaarverslag, bestemming en decharge vanuit de Ledenraad

6.             Vaststelling kapitaalbeleid
                6.1.a Voorlegger update Kapitaalbeleid 2018
                6.1.b Update Kapitaalbeleid 2018
                6.1.c Update Kapitaalbeleid 2018 - wijziging tov voorgaand jaar

7.             Update voortgang algemeen

8.             Invulling Ledenraad
                8.1.a Voorlegger Invulling Ledenraad
                8.1.b Overzicht Ledenraad 2018/2019
                8.1.c Toekomstige invulling Ledenraad (vervolg)

9.            Rondvraag & sluiting rond 17.00

Meer informatie

Aansluitend de vergadering vindt er een borrel plaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mala Paltoe: mala.paltoe@sazas.nl

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie