PAWW en WGA-hiaatdekking vanuit de Sazas PLUS- of WGA-hiaatverzekering

In steeds meer cao’s is aansluiting gezocht bij de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA). Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd met maximaal 14 maanden tot het oude niveau van 38 maanden. Zonder deze verlenging zouden deze uitkeringen na 24 maanden stoppen (WW) of overgaan naar een mogelijk lagere uitkering (WGA).

Duur van de PAWW-uitkering

De uitkering bedraagt dus maximaal 14 maanden, maar kan ook korter duren. De exacte duur ervan wordt bepaald door de duur van het arbeidsverleden van de medewerker. Hoe langer het arbeidsverleden, hoe langer de uitkering. Om voor de maximale duur van 14 maanden aanvulling in aanmerking te komen is ongeveer een arbeidsverleden van 38 jaar vereist. Medewerkers met een kort arbeidsverleden hebben geen recht op de uitkering of slechts recht op een kortere duur ervan.

PAWW-uitkering naast een Sazas WGA-hiaatuitkering uit de PLUS- of WGA-hiaatverzekering

Wat nu als een medewerker een PAWW-uitkering krijgt op de loongerelateerde WGA-uitkering en ook vanuit Sazas ook een WGA-hiaatuitkering ontvangt vanuit de PLUS- of WGA-hiaatverzekering? Dan is er sprake van samenloop. Die samenloop is in de praktijk echter geen probleem omdat dit opgelost is door een speciale afspraak hierover tussen verzekeraars en de PAWW.

Als er sprake is van samenloop, keert Sazas de hiaatuitkering (vanuit de PLUS of WGA-hiaatverzekering) namelijk gewoon uit na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. Als de verzekerde ook PAWW-deelnemer is, en vanwege zijn arbeidsverleden recht zou hebben op een PAWW-aanvulling, dan zou de PAWW op dat moment ook maximaal 14 maanden gaan aanvullen. Dat laatste gebeurt echter niet. Als er sprake is van samenloop dan heeft PAWW hiervoor in zijn reglement opgenomen dat de PAWW bij hun uitkering rekening houdt met de private uitkering (Sazas). De private uitkering wordt in mindering gebracht op hun deel waardoor SPAWW minder hoeft uit te keren. Voor vragen hierover of hoe dit verwerkt is in de PAWW-premie verwijzen wij u naar www.spaww.nl.

Is het door deze samenloop verstandig voor medewerkers om hun PLUS-of WGA-hiaatverzekering bij Sazas stop te zetten?

Wij adviseren dringend omdat niet te doen. De Sazas WGA-hiaatuitkering vult namelijk aan tot de AOW-leeftijd terwijl de PAWW-aanvulling op de WGA na maximaal 14 maanden stopt. Bij stopzetten van de verzekering bij Sazas betekent dit namelijk dat de medewerker dan na 14 maanden terugvalt naar een mogelijk veel lager inkomen, soms wel onder bijstandsniveau. Bij voortzetten van de verzekering bij Sazas is de medewerker tot de AOW-leeftijd verzekerd van een aanvulling tot 70% van zijn verzekerd jaarloon. Dat scheelt al snel honderden euro’s per maand en dat tot de AOW-leeftijd.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie