De meest voorkomende beroepsziekten

In 2018 waren de meest voorkomende beroepsziekten psychische aandoeningen (58%) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (29%). Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers Beroepsziekten 2019 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het rapport geeft inzicht in de in 2018 gemelde beroepsziekten, verdeeld over sectoren en beroepen. 

In 2018 hebben 761 bedrijfsartsen 3.854 meldingen van beroepsziekten gedaan. Beroepsziekten blijken even vaak voor te komen bij mannen als bij vrouwen en nemen toe met de leeftijd: bij één op de drie meldingen gaat het om medewerkers boven de 55 jaar.

Psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. De aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen voornamelijk voor bij personeel in de industrie, de bouwnijverheid en in de landbouw, bosbouw en visserij.


Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is de benaming voor een ziekte, klacht of blessure die (vooral) het gevolg is van schadelijke factoren en invloeden op en rondom het werk. Er is dan sprake van een onveilige of ongezonde werkbelasting. Voorbeelden van beroepsziekten zijn: rug- en knieklachten door lichamelijk zwaar werk, gehoorschade door lawaai, kapperseczeem, rsi en burn-out. In Nederland kan in principe elke ziekte, klacht of blessure een beroepsziekte zijn. Dit wordt bepaald door de bedrijfs- of arbo arts. In Nederland bestaat er géén standaard lijst met beroepsziekten.Top 5 sectoren met de meeste beroepsziekten

De vijf sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 medewerkers zijn:

  1. Industrie
  2. Bouwnijverheid
  3. Informatie en communicatie
  4. Onderwijs
  5. Gezondheidszorg


Beroepsziekten hebben (grote) gevolgen voor werkgever en medewerker

Een beroepsziekte heeft grote gevolgen voor de deelname aan de arbeidsmarkt. Bij 84% van de medewerkers is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte. Slechts in 10% van de gevallen is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid.


De meest voorkomende beroepsziekte: Psychische aandoening

Psychische aandoeningen vormen het grootste deel van alle beroepsziektemeldingen. Bij 2.249 van de 3.854 meldingen ging het om een psychische beroepsziekte. De meeste medewerkers die te maken krijgen met een psychische beroepsziekte zijn vrouw, namelijk 59%. Hiervan is de grootste groep 41 tot 50 jaar oud, namelijk 29%. In de leeftijdsgroep van 51 tot 60 jaar is 32% van de werknemers met een psychische beroepsziekte een man.

Meest gemelde psychische aandoeningen

Een aantal vaak gemelde psychische aandoeningen zijn: overspannenheid, burn-out, depressie, en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De risicofactoren voor psychische beroepsziekten

Het hebben van teveel werk is de belangrijkste risicofactor voor psychische beroepsziekten. Ook het gebrek aan sociale steun door de leidinggevende vergroot de kans hierop.

Risico op arbeidsongeschiktheid bij psychische beroepsziekte

Een medewerker met een beroepsziekte loopt een groot risico om tijdelijk of voorgoed uit te vallen. 89% van de getroffen medewerkers is langer dan een maand arbeidsongeschikt; 3% kan zelfs helemaal niet meer aan het werk.De nr. 2: Beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

In 2018 meldden 413 bedrijfsartsen in totaal 1.101 beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat. Deze beroepsziekten komen in de industrie, landbouw, bosbouw en visserij en de bouwnijverheid twee tot drie keer vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Aandoeningen van de bovenste ledematen vormen de top drie. Dat zijn onder andere RSI-klachten van de schouder en/of bovenarm, polsklachten en een tenniselleboog. Een andere veelvoorkomende aandoening is lage rugpijn.

Risicofactoren voor beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat

Het grootste risico voor een beroepsziekte aan het houding- en bewegingsapparaat is het uitvoeren van snel herhaalde armbewegingen. Ook tillen en het dragen van lasten en het veel kracht zetten met de handen zijn een belangrijke oorzaak.
Risico op arbeidsongeschiktheid bij beroepsziekte aan het houding- en bewegingsapparaat

Ook beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat brengen een groot risico op arbeidsongeschiktheid met zich mee. 75% van de medewerkers met deze beroepsziekte zijn meer dan een maand arbeidsongeschikt, terwijl 6% een week tot een maand niet kan werken. 10% is zelfs blijvend uit de running.


Preventie: als werkgever kunt u veel doen

Preventie op de werkplek is enorm belangrijk. Er zijn veel dingen die u als werkgever zelf kunt doen om verzuim te verlagen en voorkomen. U heeft daar ook een groot financieel belang bij. Zo zijn veel ziektegevallen te voorkomen door te zorgen voor gezonde werkomstandigheden. Bij elf veelvoorkomende aandoeningen is er zelfs een daling haalbaar tussen de 3 en 25%. Onderneem daarom op tijd actie.Zet het thema verzuim(preventie) structureel op de agenda in uw organisatie en benoem wie hiervoor verantwoordelijk is. Bied een medewerker met psychische of lichamelijke klachten passend werk aan en denk met hem mee over oplossingen. En toon betrokkenheid bij uw medewerkers door hen te vragen hoe zij hun werk en de balans tussen werk en privé ervaren.

Daarnaast kunt u met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren binnen uw bedrijf. De RI&E is verplicht voor alle organisaties met personeel. U krijgt hiermee een goed overzicht van mogelijke risico’s die tot verzuim kunnen leiden. Daarna stelt u een plan van aanpak op waarin staat welke maatregelen u gaat nemen.

Als verzuimspecialist kan Sazas u professioneel ondersteunen op het gebied van verzuim en verzuimpreventie. In de kennisbank op onze website vindt u veel praktische informatie terug over dit onderwerp. Of neem een kijkje bij de diverse verzuimdiensten die we op dit vlak bieden.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: