Het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering

Laatste update dinsdag 8 september 2020 -  Naast het griepvirus hebben we in Nederland sinds afgelopen februari ook het nieuwe coronavirus om rekening mee te houden. Het virus is wereldwijd verspreid en nu volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een pandemie. Vrijdag 28 februari 2020 waren de eerste twee patiënten in Nederland met het nieuwe coronavirus een feit en inmiddels staat de teller op 76.548 positief geteste mensen (testinformatie tot en met dinsdag 8 september 2020). Dit nieuwe virus, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op: wat is het nu precies, hoe ernstig is het als je het vergelijkt met de griep en hoe kun je verspreiding mogelijk voorkomen? En wanneer meld ik als werkgever een medewerker wel of niet ziek?

griep- en coronavirus

Dit artikel gaat over de griep, het nieuwe coronavirus én uw verzuimverzekering. We geven eerst de belangrijkste informatie over hoe het precies zit met uw verzuimverzekering (o.a. wanneer u een medewerker wel of niet ziek meldt) en het noodpakket aan maatregelen van de overheid. De algemene informatie over het corona- en griepvirus en de preventieve tips volgen erna. De algemene informatie over het coronavirus en de griep, die we voor dit artikel gebruiken, komt van het RIVM.Het coronavirus en uw verzuimverzekering

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft als het aankomt op het coronavirus en uw verzuimverzekering. Want een situatie waarbij een nieuw virus (waar nog geen vaccinatie voor is) opduikt en een maatregel als quarantaine kan voorkomen, komt niet vaak voor. In welke situatie meldt u uw medewerker ziek en kunt u beroep doen op uw verzuimverzekering en wanneer niet? En hoe zit het met een thuisquarantaine? We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker niet ziek mag melden en géén beroep kunt doen op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen

Hoe zit het met medewerkers die in thuisquarantaine moeten blijven?

Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Lees verder...

Hoe zit het als mijn medewerker kiest voor vrijwillige quarantaine?

Stel: een medewerker kiest er vrijwillig voor om in thuisquarantaine te gaan, en dit is niet nodig (dus dit is niet op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige). Dan is uw medewerker niet ziek. Lees verder...

Wat als ik als werkgever een medewerker vraag in thuisquarantaine te gaan?

Kiest u er als werkgever voor om een (of meerdere) medewerker(s) uit voorzorg in thuisquarantaine te laten gaan? Bijvoorbeeld omdat uw medewerker verkoudheidsklachten vertoont? Dan komt deze voorzorgsmaatregel voor rekening en risico voor u als werkgever. Lees verder...

Wat als een medewerker thuisblijft uit angst om onderweg of op het werk besmet te worden?

Een medewerker die om deze reden thuisblijft is niet ziek. U kunt afwegen of thuiswerken een mogelijke optie is. Is dat niet het geval, dan moet uw medewerker gewoon op het werk verschijnen. Lees verder...

Wat als een medewerker recent in een besmet gebied is geweest?

Als werkgever kunt u overwegen om deze medewerker uit voorzorg thuis te houden. Uw medewerker mag trouwens ook zelf besluiten om thuis te blijven. Er is een redelijke kans dat uw medewerker besmet is en het zou onverantwoordelijk zijn de eventuele besmetting over te brengen op collega's. Lees verder...

Kan ik een medewerker ziek melden die thuisblijft omdat een kind niet naar school of opvang kan vanwege sluiting door het coronavirus?

Nee, dan kunt u uw medewerker niet ziek melden. Uw medewerker is namelijk zelf niet arbeidsongeschikt. Het beste is om samen te kijken naar alternatieven zoals thuiswerken, opvang bij andere familieleden of een vrije dag nemen. Lees verder...

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind van mijn medewerker is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen andere alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Lees verder...

De overheid roept op om de komende weken thuis te werken. Mijn medewerker kan niet vanuit huis werken. Wat nu?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Overleg hierover met uw medewerker(s) en kijk wat de mogelijkheden zijn. Lees verder... 

Mijn medewerker is op vakantie en kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?

Ook als de vakantie van een medewerker door een uitreisverbod in het vakantieland langer wordt dan gepland, moet u vanaf het officiële eind van de vakantie gewoon loon betalen. Uw medewerker hoeft geen extra vakantiedagen op te nemen.U krijgt hiervoor géén uitkering van uw verzuimverzekering. Lees verder...

Mijn gezonde medewerkers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?

Nee, dat mag niet. U moet het loon doorbetalen. Gezonde medewerkers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ik wil mijn medewerker ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw medewerker is niet ziek en heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Sazas biedt hiervoor dan ook geen dekking.


De volgende veelgestelde vragen gaan over situaties waarbij u uw medewerker wel ziek mag melden en aanspraak kunt maken op uw verzuimverzekering:


De veelgestelde vragen

Hoe zit het met een medewerker die ziek is door het nieuwe coronavirus?

Als blijkt dat een medewerker besmet is (hier wordt op dit moment, begin maart, door huisarts en GGD op getest) én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Lees verder...

Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Lees verder...

Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?

Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Daarna kan de medewerker een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Onze samenwerkingspartner Zorg van de Zaak heeft een document gemaakt waarin u meer informatie vindt over het ziek en herstel melden van werknemers in relatie tot het coronavirus. Het is een praktische aanvulling op de informatie die we hierboven in de veelgestelde vragen behandelen. De inhoud is gebaseerd op informatie vanuit de overheid, het RIVM, kennis van de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter.De volgende veelgestelde vragen gaan onder andere over uw rechten en plichten als werkgever, uw verzuimverzekering en de NOW:


De veelgestelde vragen

Kunnen deeltijd-WW en een verzuimuitkering samengaan?

Nee, het is op de volgende manier geregeld: Is een medewerker ziek voordat de vergunningsperiode voor deeltijd-WW ingaat? Dan betaalt u als werkgever het loon van de medewerker door. U meldt de medewerker ziek bij Sazas. Lees verder...

Hoe werkt het bij samenloop tussen werktijdverkorting en de verzuimverzekering?

Heeft u vóór 17 maart 2020 een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan en is hiervoor door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning verleend? Lees verder ...

Ik heb mijn medewerker gevraagd niet naar een gebied met negatief reisadvies te gaan, maar hij of zij gaat toch. Wat nu?

Gaat uw medewerker toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, terwijl hij of zij daarvoor wel is gewaarschuwd door u? Dan moet uw medewerker er serieus rekening mee houden dat hij/zij het recht op loon verspeelt in het geval er een quarantaine wordt opgelegd. Lees verder...

Kan ik als werkgever mijn medewerker(s) verbieden af te reizen naar een bepaald gebied?

Daarin moet een verschil gemaakt worden tussen gebieden met een negatief reisadvies en de gebieden eromheen, die alleen een verhoogd risico hebben. In het laatste geval kunt u als werkgever niet eisen dat uw medewerker er niet heen gaat. Lees verder...

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?

Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en heeft een economisch belang. Het geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Lees verder...

Ik heb meer dan 20% omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Lees verder...


Noodpakket maatregelen overheid voor ondernemers

Het coronavirus brengt gevolgen met zich mee die iedereen raken. Ook ondernemend Nederland wordt flink getroffen. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus unieke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid van alle Nederlanders ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder een overzicht van het noodpakket vanaf 1 oktober 2020:Is de afbeelding moeilijk leesbaar?
Klik hier voor de pdf.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een corona-calculator gemaakt die u direct inzicht geeft in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.We lichten één belangrijke maatregel hier alvast voor u toe: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wat is tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruikmaken van de NOW-regeling.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling.

Meer weten over NOW?
Op ondernemersplein.kvk.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Let op: op vrijdag 28 augustus zijn er veranderingen in het noodpakket aangekondigd. 
De belangrijkste informatie over de NOW-regeling versie 3.0 is samengevat in onderstaande afbeelding:


 
Is de afbeelding moeilijk leesbaar? Klik hier voor de pdf.

De meest recente informatie over de aangepaste NOW-regeling vindt u hier.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende regelingen op de website van de overheid en KVK.


Tips voor het voeren van een ziekmeldingsgesprek

Wanneer een medewerker zich bij u ziek meldt dan heeft u als werkgever een ziekmeldingsgesprek met deze medewerker. Uw eerste ingeving als betrokken werkgever zal waarschijnlijk zijn om te vragen wat er is. Begrijpelijk, alleen mag u volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet vragen naar de oorzaak van de ziekte of de medische situatie van uw zieke medewerker. Maar wat mag u dan wél vragen op het moment dat uw medewerker zich ziek meldt en wat kunt u met uw medewerker afspreken? We hebben het voor u samengevat in een aantal praktische tips.

antwoord-vragen-coronavirus

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen bestaan al veel langer. Er zijn verschillende soorten. Van coronavirussen kunnen mensen (en dieren) infecties en klachten aan de longen en luchtwegen krijgen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Het nieuwe coronavirus kan ergere klachten geven.


Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat zijn de klachten bij het nieuwe coronavirus?

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en kortademigheid. De klachten komen overeen met de klachten bij het griep- en verkoudheidsvirus. Lees verder...

Hoe gevaarlijk is het nieuwe coronavirus?

Het overgrote deel van besmette mensen herstelt gewoon. Hoe snel is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om te herstellen (soms weken). Lees verder...

Is het nieuwe coronavirus te behandelen?

Net als met de griep is er geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. Artsen kunnen alleen symptomen behandelen. Zo krijgen mensen paracetamol tegen de koorts en kunnen ze extra zuurstof toegediend krijgen bij benauwdheid.

Wanneer belt u de dokter?

Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd. Bel dan uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Vanaf 1 juni 2020 kunt u zich laten testen. Lees verder...

Wilt u meer weten over het nieuwe coronavirus?

Het RIVM heeft op zijn website veel inhoudelijke informatie over het nieuwe coronavirus. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft op Thuisarts.nl ook een pagina ingericht over het nieuwe coronavirus. Hier wordt ook duidelijk uitgelegd wat u wel of juist niet moet doen als u denkt het virus te hebben opgelopen.


Wat is griep?


Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen, waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Er zijn verschillende soorten griepvirussen die steeds veranderen. Hierdoor kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. In het dagelijks leven wordt er vaak gesproken over het hebben van de ‘griep’ bij verkoudheid, hoesten en koorts. Deze klachten hoeven niet per se door het griepvirus veroorzaakt te worden. Griepachtige verschijnselen kunnen namelijk ook veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers zoals verkoudheidsvirussen.


Veelgestelde vragen over de griep

Wat zijn de klachten bij griep?

Bij griep gaan klachten als een loopneus en (droge) hoest vaak gepaard met snel opkomende koorts, hoofdpijn, koude rillingen, vermoeidheid en spierpijn in het hele lichaam. Lees verder...

Wanneer is er kans op ernstigere klachten bij griep?

Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstig ziek worden: ernstige benauwdheid, longontsteking krijgen of zelfs overlijden. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of matige gezondheid. Mensen die al hart- en longklachten hebben, kunnen door griep daar meer last van krijgen.

Wat kunt u doen bij griep?

Meestal is griep onschuldig en de meeste mensen genezen zonder medicijnen. U kunt neusdruppels en hoestdrank gebruiken om minder last te hebben van de klachten. Bij pijn en koorts kunt u een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol.

Wanneer belt u de huisarts?

 • als de koorts hoger is dan 38 °C en langer aanhoudt dan 3 dagen bij een verkoudheid, of langer dan 5 dagen aanhoudt bij griep;
 • als de koorts terugkomt na een koortsvrije periode;
 • lees verder...

Wilt u meer weten over griep?

Het RIVM heeft op zijn website veel inhoudelijke informatie over de griep en de griepprik. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier.

Op dit moment heerst er ook griep in Nederland. Het RIVM heeft hier 19 maart 2020 nieuwe cijfers over gepubliceerd.


Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting beperken

Net als bij het griep- of verkoudheidsvirus kunnen mensen het nieuwe coronavirus ook aan elkaar doorgeven. Hoe zieker iemand is, hoe meer virussen hij of zij verspreidt. De griep- en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Dit is ook zo met het nieuwe coronavirus. Door hoesten en niezen komt het virus via de neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel weer. 

De kans op besmetting is groot in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Virussen worden ook overgedragen via handen en via voorwerpen waar we met onze handen aan zitten zoals een deurknop.

virus handen wassen

Buiten het lichaam kan het virus overigens niet goed (kort) overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Pakketjes uit bijvoorbeeld China zijn dus niet gevaarlijk want het virus overleeft zo'n lange reis niet.Een aantal praktische tips

Besmetting door een virus is nooit helemaal te voorkomen. Maar u kunt een aantal simpele maatregelen nemen die de kans dat u besmet wordt of een virus aan een ander overdraagt wel kleiner maakt. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De 5 belangrijkste preventieve tips: 

 • Was de handen regelmatig met water en zeep. Vergeet dit zeker niet te doen in deze gevallen. Hier leest u ook hoe u het best uw handen kunt wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog of in een zakdoek. Gebruikt u toch uw handen, was ze daarna dan wel meteen;
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik weg;
 • Geen handen schudden;
 • Houd 1,5 meter afstand.

Overige tips:

 • Ventileer ruimtes genoeg;
 • Houd de boel schoon, met name zaken waar we vaak met onze handen aan zitten (bijvoorbeeld: deurknoppen, kranen, trapleuningen, armleuningen, toetsenborden, muis etc.).
We hebben van bovenstaande tips een handig factsheet gemaakt. U kunt het uitprinten en bijvoorbeeld in de kantine en het toilet ophangen. U download het hier.

Ons interne beleid bij een epidemie/pandemie 
Wij zijn zelf ook mkb’er. Dat wil zeggen dat we ook een beleid hebben voor tijdens de uitbraak van een virus. Welke adviezen volgen wij op? Hoe gaan wij preventief te werk en hoe gaan wij om met externe bezoekers en/of afspraken buiten de deur? U leest dit – en meer – hier.

Hoe zit het met mondkapjes?

In Nederland worden mondkapjes alleen voor medisch personeel geadviseerd. Het probleem bij mondkapjes is dat het alleen helpt als u speciale maskers gebruikt en dit op de juiste manier doet; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond. Daarnaast moeten ze regelmatig gewisseld worden. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Het geeft schijnzekerheid. Daarnaast kan er bij verkeerd gebruik juist een groter risico op besmetting ontstaan, bijvoorbeeld wanneer het kapje wordt aangeraakt tijdens het dragen of wanneer herhaaldelijk hetzelfde kapje wordt gebruikt.

Per 1 juni 2020 zijn mondkapje wel verplicht bij gebruik van het openbaar vervoer. Dit omdat het dan lastig zal zijn om  anderhalve meter afstand te houden van anderen. De overheid geeft antwoord op veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes op deze pagina.


RIVM en Rijksoverheid: de maatregelen tot nu toe

Hieronder vind u een overzicht van de maatregelen die de overheid heeft getroffen:

 • Vanaf 12 maart 2020 heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Op 15 maart 2020 werden aanvullende maatregelen bekend gemaakt.
 • Vervolgens kwam het kabinet op 23 maart 2020 met aangescherpte maatregelen.
 • Het kabinet heeft op 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020.
 • Op dinsdag 21 april is er een persconferentie geweest. Er is besloten dat de maatregelen worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Lees hier wat er is besloten.
 • Woensdag 6 mei is er extra persconferentie geweest. Hierin is aangegeven dat we vanaf maandag 11 mei elkaar in Nederland stap voor stap iets meer ruimte kunnen geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Lees hier welke versoepelingen staan gepland.
 • Dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de laatste ontwikkelingen en de stappen na 1 juni.
 • Woensdag 24 juni presenteerden premier Mark Rutte en minister De Jonge verdere versoepelingen van de maatregelen.
 • Donderdag 6 augustus zijn er aanvullende regels gepresenteerd.
 • Dinsdag 18 augustus is er nieuwe persconferentie geweest vanwege het toenemende aantal besmettingen. Er zijn regels aangescherpt.
 • Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben 1 september in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

  Deze informatie vindt u ook terug op de website van het RIVM. Het RIVM werkt de informatie bij wanneer dit nodig is. Voor meer informatie over de overheidsmaatregelen verwijzen we door naar www.rijksoverheid.nl
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: