Vanaf mid 2022: 9 weken ouderschapsverlof met deels behoud van salaris

Het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof is ingediend bij de Tweede kamer. Deze wet maakt 2 maanden (9 weken) betaald ouderschapsverlof voor partners mogelijk.

Dit artikel is uit 2020, in 2021 is dit wetsvoorstel aangenomen

Het kabinet heeft besloten dat ouders vanaf augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor ouders (met name vaders) om het ouderschapsverlof op te nemen. De nieuwe maatregel is een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Deze past in het streven van het kabinet om mensen meer ruimte te geven om werken en zorgen te combineren.

langer deels doorbetaald ouderschapsverlof 2022


Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van hun kind. Niet iedereen kan het zich veroorloven dit onbetaalde verlof op te nemen. Om die reden neemt nu slechts een derde van de ouders dat verlof op.


Hoogte uitkering is helft van het dagloon

Het kabinet heeft besloten om de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van de helft van hun dagloon (tot de helft van het maximum dagloon van €2.385,- per maand). Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Zo kunnen gezinnen wennen aan de nieuwe situatie en samen bewust keuzes maken over de verdeling van werken en zorgen. Dit draagt ook bij aan het voorkomen van verzuim door bijvoorbeeld stress of oververmoeidheid door de nieuwe gezinssituatie. Ouders hoeven de negen weken niet in één keer op te nemen. Dit kan ook worden gespreid over het eerste levensjaar van het kind, bijvoorbeeld met een dag verlof per week.
De overige 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald; de ouders kunnen deze opnemen tot de achtste verjaardag van hun kind. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Het wetsvoorstel laat ruimte voor aanvulling van het percentage bij een cao. Nu valt ongeveer 25% van medewerkers onder een cao waarin gedeeltelijke loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof is geregeld. De middelen die daar nu voor worden ingezet kunnen worden gebruikt voor aanvulling van het percentage van 50% en/of verlenging van het aantal weken waarin het ouderschapsverlof wordt betaald.


Opnemen van ouderschapsverlof aanmoedigen

Volgens minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft de coronacrisis het kabinet met de neus op de feiten gedrukt. “We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk. Het kabinet denkt al langer na over hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.”


Welke verlofregelingen zijn er nu?

  • Sinds 1 januari 2019 hebben partners recht op vijf dagen volledig betaald geboorteverlof. Dit moet worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte van het kind.
  • Per 1 juli 2020 komt daar vijf weken partnerverlof bij in de eerste zes maanden van een baby, tegen 70% van het loon.
  • Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van 16 tot 20 weken (in geval van een twee- of meerling).
  • Beide ouders hebben verder recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind. Er mag voor elk kind apart ouderschapsverlof worden opgenomen. Het maakt niet uit of het een eigen kind, adoptie-, pleeg- of stiefkind is. Het kind moet wel wonen bij degene die het ouderschapsverlof aanvraagt.

Vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof dus voor een deel doorbetaald. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken deels betaald verlof. Moeders hebben straks naast hun betaald zwangerschapsverlof ook recht op negen weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Meer informatie over zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof vindt u op rijksoverheid.nl

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: