Loondoorbetaling werkende AOW'er van 13 naar 6 weken

Op 1 januari 2016 ging de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in. In deze wet staan maatregelen die het ouderen makkelijker maken om door te werken. Onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Een werkgever hoeft een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen: 13 weken in plaats van 2 jaar.

*Let op: de datum voor het aanpassen van de wet is uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is naar verwachting 1 januari 2022.

In 2021* wordt deze 13 weken teruggebracht naar maximaal 6 weken. En deze 6 weken gaat ook gelden voor medewerkers op AOW-leeftijd die op dat moment al ziek zijn (de voorwaarde is wel dat hierdoor de totale periode niet langer wordt dan 13 weken).

Loondoorbetaling werkende AOW'er naar 6 weken

Waarom van 13 weken terug naar 6?

In het begin was in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd al een loondoorbetalingsperiode van 6 weken opgenomen. In de Tweede Kamer waren er toen zorgen dat dit misschien zou leiden tot verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt. Er is daarom als overgangsmaatregel een wijziging (amendement) aan de wet toegevoegd. Een onderdeel hiervan is dat loondoorbetaling bij ziekte voorlopig op 13 weken werd gezet.

Als vervolgens uit evaluatieonderzoek zou blijken dat er geen verdringing zou zijn van medewerkers onder de AOW-leeftijd, dan kon deze periode verder worden verkort naar 6 weken. Dat evaluatieonderzoek heeft in de tussentijd plaatsgevonden en laat geen verdringing zien. Bij de beslissing van werkgevers om een AOW’er aan te nemen, geven vooral bekendheid met de medewerker, specifieke ervaring en flexibiliteit de doorslag. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen bijna een rol. Daarom stelt Minister Koolmees voor de overgangsmaatregel per 2021* te laten vervallen.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de loondoorbetaling maar ook voor andere regelingen. Voor AOW-gerechtigden worden per 2021* de volgende periodes teruggebracht van 13 weken naar 6 weken:

  • de periode van loondoorbetaling bij ziekte;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
  • het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid. Meer informatie over fictieve dienstbetrekkingen vindt u op de website van de Belastingdienst.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: