Update wet en regelgeving


Werkgevers met zieke werknemers in de knel door privacywet

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. Dat staat in een brief die VNO-NCW en MKB-Nederland naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Beide ondernemingsorganisaties willen dat de wetgever nader aangeeft onder welke voorwaarden werkgevers mogen vragen naar de gezondheidssituatie van medewerkers.

Een werkgever mag bijvoorbeeld niet aan een werknemer vragen wat hij of zij eventueel nog wel kan: zitten, staan, concentreren. Hiervoor moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld, die wél dat soort vragen mag stellen. Dit staat volgens VNO-NCW en MKB-Nederland haaks op het proces van de Wet verbetering Poortwachter want daarin hebben de partijen juist afgesproken dat werkgever en werknemer er zoveel mogelijk sámen moeten uitkomen.

Werknemers met een arbeidsbeperking

Ook stuit het de ondernemingsorganisaties tegen de borst dat werkgevers die bijvoorbeeld via een uitzendbureau mensen met een beperking willen aannemen, tijdens de selectiefase niet mogen vragen wat de beperking is. Zo kan het gebeuren dat iemand met smetvrees een schoonmaakbaan krijgt aangeboden. Ook gerichte aanpassingen op de werkvloer zijn hierdoor niet mogelijk.

Reactie Autoriteit Persoonsgevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gereageerd op het pamflet van VNO-NCW en MKB Nederland. AP zegt: een werkgever mag niet dokteren. Het is niet aan hen om conclusies te trekken over de gezondheid van de werknemer. Alleen een arts kan zeggen in hoeverre iemand belast kan worden. Dat moet je overlaten aan iemand die ervoor doorgeleerd heeft. Werknemers worden beschermd door privacywetgeving en dat is niet voor niets. Omdat ze afhankelijk zijn van hun werkgever, kan het zijn dat ze zich sterker voor doen in een gesprek. Daarom is het goed dat er een arts tussen zit die hun belastbaarheid controleert.

De privacy van de werknemer is voor de AP van het allergrootste belang. De medische situatie is informatie alleen voor de persoon zelf. En bij zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, hoort een passend beleid. Want de consequenties kunnen verstrekkend zijn als iemand die gegevens in handen krijgt, zonder dat hij of zij mag beschikken over die gegevens. Een medewerker met een aandoening wordt misschien anders behandeld, krijgt misschien minder kansen.

Bronnen: VNO-NCW en RTL Z

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: