Samen aan de slag tegen verzuim

Als verzuimverzekeraar komt Sazas vaak pas in beeld op het moment dat een medewerker ziek thuis zit. Daar komt verandering in: de komende jaren gaan wij ook actief aan de slag met het voorkomen van verzuim. De verzuimexperts spelen hierin een sleutelrol, maar er ligt ook een taak voor werkgevers en hun medewerkers.

Verzuim stijgt

Het ziekteverzuim in ons land stijgt; medewerkers zitten steeds vaker en langer thuis. En het eind is nog niet in zicht. Dat heeft verschillende redenen. ‘De groei van de economie speelt een belangrijke rol’, vertelt Bjûkje de Heer, verzuimexpert bij Sazas. ‘Tijdens de crisis meldden medewerkers zich minder snel ziek, omdat ze bang waren om hun baan te verliezen. Dat speelt nu minder. Daarnaast dragen griepepidemieën bij aan een hoger verzuim, net zoals de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van medewerkers stijgt, ook omdat we met zijn allen langer moeten doorwerken. Oudere medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.’

Ook de grootte van een bedrijf kan volgens Bjûkje de Heer invloed hebben op het ziekteverzuim: medewerkers van grote bedrijven melden zich over het algemeen vaker ziek dan medewerkers van kleinere bedrijven. ‘Dat komt doordat er minder sociale controle is. Als je één van de duizend bent, voelt dat anders dan wanneer je maar een paar collega’s hebt en weet hoe druk zij het hebben.’

Inzetten op preventie

Tot nu toe kwam Sazas vaak pas in beeld op het moment dat een medewerker zich ziek meldde en een beroep werd gedaan op de verzuimverzekering. ‘Werkgevers kunnen dan bij ons terecht met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij een medewerker weer voor een deel aan het werk kunnen helpen’, vertelt Bjûkje de Heer. ‘Ook kijken we op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. En onze WIA-expert ondersteunt wanneer een zieke medewerker na 104 weken te maken krijgt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.’

Door de stijgende verzuimcijfers en de genoemde ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker om verzuim te voorkomen. ‘Minder zieken binnen een bedrijf is positief voor de werkgever, maar natuurlijk ook voor medewerkers. En ook als verzuimverzekeraar zijn we hier blij mee.’

Voorkomen is beter dan genezen

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaan wij ons daarom de komende jaren meer richten op het omlaag brengen van verzuim. ‘We willen werkgevers helpen voorkomen dat hun medewerkers ziek worden. Maar ook willen we ervoor zorgen dat mensen tot hun 67ste gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven’, vertelt Bjûkje de Heer. ‘De verzuimexperts, die we vorig jaar in het leven riepen, hebben hierin een centrale rol. Zij gaan met werkgevers in gesprek over het verzuim binnen het bedrijf: hoe hoog is dit, welke problemen spelen er, et cetera. Aan de hand daarvan kijken we op welke manier we kunnen helpen om het verzuim te voorkomen. En naar wat werkgevers, vanaf het moment dat medewerkers in dienst treden, kunnen doen om ervoor te zorgen dat zij gezond hun pensioen halen.’

Bjûkje de Heer

Daarvoor zijn volgens Bjûkje de Heer een heleboel mogelijkheden. ‘Denk bijvoorbeeld aan het helpen opstellen van een goed verzuimprotocol. Hierin staat hoe een bedrijf omgaat met ziekmeldingen. Of denk aan het geven van tips voor het voeren van een verzuimgesprek. Maar we kunnen een werkgever bijvoorbeeld ook adviseren om een preventief spreekuur in te voeren, een vertrouwenspersoon aan te stellen of een werkplekonderzoek te laten doen. Dat laatste kan nuttig zijn wanneer sommige klachten vaak voorkomen. Zelfs de inzet van een fysiotherapeut is mogelijk. Maar zoals gezegd: dit is maatwerk, we kijken echt naar wat nodig is binnen een bedrijf. En kleine veranderingen kunnen vaak al een groot verschil maken. De nieuwe aanpak staat nu nog in de kinderschoenen, maar zal de komende jaren verder vorm krijgen.’

Gedeelde verantwoordelijkheid

Meer grip op verzuim vraagt echter ook om een andere rol van werkgevers en medewerkers, benadrukt Bjûkje de Heer. ‘Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen dat het roer omgaat; werkgevers en medewerkers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is een andere mentaliteit nodig: bedrijven moeten meer gaan kijken naar mogelijkheden en minder naar beperkingen. Als een medewerker ziek is, betekent dit niet dat hij of zij niets meer kan; sommige lichte werkzaamheden kan diegene misschien nog wel uitvoeren. Wanneer je vooraf een lijst maakt van zulke taken kun je snel schakelen wanneer iemand ziek wordt. En door de lijst samen met de medewerkers op te stellen, wordt verzuim een bespreekbaar onderwerp van iedereen. Ook zullen zieke medewerkers een voorstel voor aangepast werk minder snel weigeren; ze hebben hier immers zelf over meegedacht.’

Nadenken over alternatieven

Daarnaast moeten medewerkers volgens Bjûkje de Heer meer en eerder gaan nadenken over of ze hun werk wel tot hun pensioen kunnen blijven doen. ‘Het is belangrijk om hier al vroeg mee bezig te zijn, zodat je een alternatief hebt wanneer je je huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Misschien wil een hovenier, wanneer het buitenwerk te zwaar wordt, bijvoorbeeld wel aan de slag als taxichauffeur. Als hij dat vooraf al weet, kan hij, indien nodig, tijdig voorbereidingen treffen voor een carriereswitch.’ 

Samenvattend wil Sazas dus samen met werkgevers en medewerkers aan de slag om het verzuim omlaag te brengen en te voorkomen. ‘Als verzekeraar willen we hier een belangrijke rol in nemen, maar we moeten het sámen doen.’

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: